Maud Saes

Advocaat arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht

0493 33 14 79
06 48 77 82 50
m.saes@gca.nl

Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de advocatuur (Advocatuur Zakelijk) met als specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht. Ik ben tijdens mijn studie werkzaam geweest bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Tevens heb ik een aantal maanden aan de University of California in Berkeley (California, Verenigde Staten) gestudeerd.

Nadat ik vanaf 2012 vijf jaar als advocaat bij Goorts + Coppens gewerkt heb, ben ik twee jaar werkzaam geweest als advocaat in de regio ’s-Hertogenbosch waar ik mijn specialisatie binnen team Arbeid verder heb uitgebreid. Sinds 1 maart 2019 ben ik weer werkzaam bij Goorts + Coppens waar ik mij voornamelijk bezig met arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast houd ik me ook bezig met het algemeen verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

 

Mijn aanpak: praktisch, duidelijk en snel!

Meer van Maud Saes
20991230
Blog Wijziging bij berekening transitievergoeding Maud Saes 22/10/2015

Op 13 oktober 2015 is een technische wijziging in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur gepubliceerd.

De wijziging heeft betrekking op de transitievergoeding wat onderdeel is van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 1 juli 2015 is ingegaan. Deze transitievergoeding houdt zogezegd een extra ontslagvergoeding in die werknemers ontvangen bij onvrijwillig ontslag.  Bij de berekening van de transitievergoeding is het loon de basis voor de berekening van de transitievergoeding.

N 20151022
Blog Op weg naar een moderne rechtsgang Maud Saes 21/11/2014

Digitalisering; iedereen zal er aan moeten geloven. Vroeger werd in de advocatuur enkel gewerkt met papieren dossiers. Op ons kantoor zijn deze al grotendeels vervangen door digitale dossiers. Elke e-mail, telefoonnotitie, processtuk etc. wordt toegevoegd aan het digitale dossier.  Dat past ook helemaal bij het tijdperk waar we momenteel in leven. Alles wordt in sneltreinvaart gedigitaliseerd. Het kan dan natuurlijk ook niet zo zijn dat de rechtspraak daarin achterblijft.

N 20141121
Blog ‘Project P’: volgens de rechtbank een stap te ver! Maud Saes 12/06/2014

Al enige tijd staan de kranten en internet vol met reacties op de vierde aflevering van het RTL5 programma: ‘Project P: Stop het Pesten’. Pesten; voor iedereen bekend, als pester dan wel als gepeste. Doordat pesten een omvangrijk en ernstig probleem is in onze samenleving, is de maker van het programma van mening dat door middel van een verborgen camera een inkijkje moet worden gegeven hoe het er op scholen dagelijks aan toe gaat.

N 20140612
Blog No-cure-no-pay experiment letselschade Maud Saes 07/02/2014

Nederlanders zijn steeds mondiger en beter geïnformeerd. Doordat informatie slechts een muisklik van je verwijderd is wordt het verdiepen in de letselschadematerie steeds gemakkelijker. Een aantal decennia  geleden vonden wij Nederlanders het nog ‘vreemd’ en erg Amerikaans om iemand te ‘suen’. En nu komen er steeds meer mensen die denken: ‘ik heb persoonlijk schade geleden dus ga ik er werk van maken’. Ik zie binnen ons kantoor dan ook meer verzoeken binnenkomen om advies op dit gebied. Daarom hebben wij besloten om mee te doen aan het landelijke no-cure-no-pay experiment dat vanaf 1 januari van start is gegaan voor aangesloten advocatenkantoren.

 

N 20140207
Blog Rechtsbijstandverzekerden mogen zelf voortaan hun advocaat kiezen. Maud Saes 17/12/2013

Duidelijkheid over  vrije advocaatkeuze

Het Europees Hof heeft op 7 november 2013 uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof heeft zich achter de verzekerde geschaard. Deze uitspraak is van grote invloed op de rechtsbijstandverzekeringen zoals we die nu kennen. Tot nu toe was het zo dat een verzekerde maar een erg beperkt recht op de keuze van een eigen advocaat had. Met deze uitspraak komt daar verandering in.

 

N 20131217
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Duidelijkheid over betalen van transitievergoeding 10/05/2019

De Hoge Raad schept duidelijkheid over het betalen van transitievergoeding als in de cao ook een vergoedingsregeling is opgenomen.

Inmiddels is het aardig ingeburgerd bij werkgevers dat zij vanaf juli 2015 aan de werknemer een transitievergoeding dienen te betalen indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en, kort gezegd, de werkgever het initiatief heeft genomen tot het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor de gevolgen van het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

transitievergoeding, goorts coppens duidelijkheid hoge raad

N 20190510
Nieuws Veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgever: Wet Arbeidsmarkt in Balans 07/05/2019

Zoals aangegeven, gaat het arbeidsrecht op bepaalde punten veranderen. Deze veranderingen komen voort uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), dat op 5 februari 2019 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. Voordat de wet in werking kan treden, dient deze nog goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer. In dit artikel zal worden ingezoomd op de veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgevers.

Verandering Payrolling

N 20190507
Nieuws Regeling compensatie transitievergoeding 29/04/2019

Op 19 juli 2018 hebben wij jullie al geïnformeerd over het feit dat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding die bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dient te worden betaald aan een werknemer. Sinds 5 juli 2018 bestond er bij werkgevers veel onduidelijkheid over hoe en wanneer de compensatieregeling in werking zou treden. Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De wet en de compensatieregeling regelen dat werkgevers de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. 

Compensatieregeling transitievergoeding goorts coppens deurne helmond

N 20190429