Maud Saes

Advocaat arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht

0493 352070
06 48 77 82 50
m.saes@gca.nl

Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op de advocatuur (Advocatuur Zakelijk) met als specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht. Ik ben tijdens mijn studie werkzaam geweest bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Tevens heb ik een aantal maanden aan de University of California in Berkeley (California, Verenigde Staten) gestudeerd.

Nadat ik vanaf 2012 vijf jaar als advocaat bij Goorts + Coppens gewerkt heb, ben ik twee jaar werkzaam geweest als advocaat in de regio ’s-Hertogenbosch waar ik mijn specialisatie binnen team Arbeid verder heb uitgebreid. Sinds 1 maart 2019 ben ik weer werkzaam bij Goorts + Coppens waar ik mij voornamelijk bezig met arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast houd ik me ook bezig met het algemeen verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

Maud Saes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht 
  • Verbintenissenrecht 

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mijn aanpak: praktisch, duidelijk en snel!

Meer van Maud Saes
20991230
Blog Wijziging bij berekening transitievergoeding Maud Saes 22/10/2015

Op 13 oktober 2015 is een technische wijziging in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur gepubliceerd.

De wijziging heeft betrekking op de transitievergoeding wat onderdeel is van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 1 juli 2015 is ingegaan. Deze transitievergoeding houdt zogezegd een extra ontslagvergoeding in die werknemers ontvangen bij onvrijwillig ontslag.  Bij de berekening van de transitievergoeding is het loon de basis voor de berekening van de transitievergoeding.

N 20151022
Blog Op weg naar een moderne rechtsgang Maud Saes 21/11/2014

Digitalisering; iedereen zal er aan moeten geloven. Vroeger werd in de advocatuur enkel gewerkt met papieren dossiers. Op ons kantoor zijn deze al grotendeels vervangen door digitale dossiers. Elke e-mail, telefoonnotitie, processtuk etc. wordt toegevoegd aan het digitale dossier.  Dat past ook helemaal bij het tijdperk waar we momenteel in leven. Alles wordt in sneltreinvaart gedigitaliseerd. Het kan dan natuurlijk ook niet zo zijn dat de rechtspraak daarin achterblijft.

N 20141121
Blog ‘Project P’: volgens de rechtbank een stap te ver! Maud Saes 12/06/2014

Al enige tijd staan de kranten en internet vol met reacties op de vierde aflevering van het RTL5 programma: ‘Project P: Stop het Pesten’. Pesten; voor iedereen bekend, als pester dan wel als gepeste. Doordat pesten een omvangrijk en ernstig probleem is in onze samenleving, is de maker van het programma van mening dat door middel van een verborgen camera een inkijkje moet worden gegeven hoe het er op scholen dagelijks aan toe gaat.

N 20140612
Blog No-cure-no-pay experiment letselschade Maud Saes 07/02/2014

Nederlanders zijn steeds mondiger en beter geïnformeerd. Doordat informatie slechts een muisklik van je verwijderd is wordt het verdiepen in de letselschadematerie steeds gemakkelijker. Een aantal decennia  geleden vonden wij Nederlanders het nog ‘vreemd’ en erg Amerikaans om iemand te ‘suen’. En nu komen er steeds meer mensen die denken: ‘ik heb persoonlijk schade geleden dus ga ik er werk van maken’. Ik zie binnen ons kantoor dan ook meer verzoeken binnenkomen om advies op dit gebied. Daarom hebben wij besloten om mee te doen aan het landelijke no-cure-no-pay experiment dat vanaf 1 januari van start is gegaan voor aangesloten advocatenkantoren.

 

N 20140207
Blog Rechtsbijstandverzekerden mogen zelf voortaan hun advocaat kiezen. Maud Saes 17/12/2013

Duidelijkheid over  vrije advocaatkeuze

Het Europees Hof heeft op 7 november 2013 uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof heeft zich achter de verzekerde geschaard. Deze uitspraak is van grote invloed op de rechtsbijstandverzekeringen zoals we die nu kennen. Tot nu toe was het zo dat een verzekerde maar een erg beperkt recht op de keuze van een eigen advocaat had. Met deze uitspraak komt daar verandering in.

 

N 20131217
Nieuws AVG-besluit over gegevensbeschermingseffectbeoordeling gepubliceerd 05/12/2019

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een besluit gepubliceerd dat ziet op de vraag wanneer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment, hierna: DPIA) verplicht is. Wat is een DPIA? En voor welke verwerkingen is deze verplicht?

N 20191205
Nieuws Heeft de levering van uw Kia Niro vertraging opgelopen? 05/12/2019

Een boot met elektrische Kia Niro’s is vertraagd en komt naar verwachting pas in 2020 aan in Europa. Erg vervelend als u aan het wachten bent op uw auto. De langere wachttijd is echter niet de enige consequentie: door verandering in fiscale regelgeving, gaat u waarschijnlijk meer bijtelling betalen.

N 20191205
Nieuws You snooze, you lose? Aansprakelijkheid van de overheid bij te laat beslissen 02/12/2019

Het is in Nederland verboden om zonder vergunning te bouwen. Bedrijven en burgers met uitbreidingsplannen krijgen vroeg of laat dus te maken met vergunningen.

N 20191202
Nieuws Nieuwe bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans! 26/11/2019

Wegens succes herhalen we onze bijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 december om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) op ons kantoor in Helmond.

N 20191126