Incasso

Je hebt een dienst geleverd en de wederpartij betaalt niet. Niet iedere debiteur neemt het even nauw met de gestelde betalingstermijn. Zo’n geschil lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt vaak dat het anders ligt. Hoe is jouw bewijspositie? Kan de wederpartij wel betalen?

De wederpartij verwijt je dat je niet deugdelijk hebt gepresteerd. Is dit verwijt terecht? Goorts + Coppens behandelt alle incassozaken. Maar je bent bij ons nog beter af als u ons ook eens laat kijken naar uw contracten en uw algemene voorwaarden: voorkomen is immers beter dan genezen.

Waarom GCA-Incasso?

Vrijwel elke ondernemer heeft er (helaas) wel eens mee te maken; facturen die te laat of helemaal niet worden betaald. Het debiteurenbeheer is iets waar u zich wellicht in eerste instantie niet zo graag mee bezighoudt, maar het is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Het is dan ook van belang dat de facturen snel worden betaald. GCA-Incasso kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Aanpak van GCA-Incasso: preventief en effectief!
GCA-Incasso heeft – in vergelijking met andere incassospecialisten – een eigen aanpak. Bij GCA-Incasso staat de klantrelatie met de debiteur centraal. Die relatie moet intact blijven. Om die reden sturen wij uw debiteur na het verstrijken van minimaal 21 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur, een klantvriendelijke brief waarin de debiteur wordt gewezen op de onbetaald gelaten factuur. Uw klant krijgt de mogelijkheid om, zonder verdere kosten en rente, alsnog over te gaan tot betaling. De debiteur kan verschillende redenen hebben om niet te betalen. Zijn financiële problemen de reden van niet-betaling, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling.

Doordat GCA-Incasso in een vroegtijdig stadium al meekijkt met uw debiteurenbeheer, en niet pas als de vordering al gedurende vele maanden onbetaald wordt gelaten, worden openstaande vorderingen zoveel mogelijk voorkomen. Het terugbrengen van de betalingstermijn begint namelijk bij een actief debiteurenbeheer.

Met de jaarlijkse incassoscan kunt u uw debiteurenbeheer, met ondersteuning van GCA-Incasso, zo effectief mogelijk inrichten. Op deze manier heeft u er zelf alles aan gedaan om een goed dossier op te bouwen. Hier heeft u later weer profijt van.

Mocht de debiteur – ondanks het effectieve interne debiteurenbeheer en het betalingsverzoek van GCA-Incasso – onverhoopt niet overgaan tot betaling, dan is het mogelijk om GCA-Incasso andere stappen te laten ondernemen, zoals het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure, het aanvragen van een faillissement of het leggen van beslag. De ervaring bij de aanpak van GCA-Incasso is echter, dat het tot een dergelijke stap niet snel komt. Door vroegtijdig in contact met de niet-betalende klant te treden wordt de betalingstermijn drastisch teruggebracht, maar wordt bovendien de klantrelatie intact gehouden.

Heeft u al langere tijd problemen om een bepaalde vordering te incasseren, neemt u dan vrijblijvend contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bij GCA-Incasso heeft u persoonlijk contact met uw incasso-advocaat. Er wordt snel en open gecommuniceerd. Dit draagt bij aan een snelle afhandeling van uw vorderingen.

 

 

Thomas Berkhout

Advocaat Onderneming

De benodigdheden

Incasso

Om een incassozaak goed en adequaat te kunnen aanpakken is het van essentieel belang, dat GCA-Incasso weet wat er speelt, welke afspraken tussen partijen gemaakt zijn, hoe deze afspraken zijn vastgelegd en wat u zelf al heeft gedaan om te trachten de gelden te incasseren. Als een verzoek tot incasso bij GCA-Incasso wordt neergelegd, is het van belang dat wij in ieder geval de navolgende informatie daarbij krijgen aangereikt:

  • de overeenkomst / de getekende offerte / de order;
  • uw algemene voorwaarden (slechts eenmalig);
  • de eventuele algemene voorwaarden van de debiteur;
  • eventueel uittreksel(s) uit de Kamer van Koophandel van de debiteur (kan GCA-Incasso ook verzorgen);
  • de facturen;
  • totaaloverzicht openstaande posten (inclusief eventuele betalingen);
  • de verstuurde herinneringen en aanmaningen en verdere reeds gevoerde correspondentie.

Hoe het niet moet

Het doel van een incassoprocedure is uiteindelijk natuurlijk het incasseren van uw vordering. Er zijn talloze voorbeelden, waaruit blijkt dat door de incasserende partij, maar naar één belang wordt gekeken (het behalen van een vonnis) en waarbij de achterliggende belangen volledig uit het oog worden verloren. GCA-Incasso vindt het belangrijk, dat ook naar de achterliggende belangen van de ondernemer wordt gekeken. Na incasso, moet het streven zijn dat partijen verder gaan met zaken doen. Een incassoprocedure hoeft de klantrelatie namelijk geenszins te verbreken. In de praktijk is dit echter wel de vrees en incassovoorbeelden van andere partijen, onderschrijven dit helaas.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Thomas Berkhout

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag over Incasso

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×