Planschade en nadeelcompensatie

Planschade

Nederland is klein, dichtbevolkt en dicht bebouwd. Daarom moet zorgvuldig omgesprongen worden met de ruimte. Een planschade advocaat is onmisbaar voor ondernemers die zich bezig houden met vastgoed. Wanneer de gemeente bepaalde planologische maatregelen neemt of een bestemmingsplan wijzigt, kun je schade lijden, bijvoorbeeld wanneer de gebruiks- of bebouwingsmogelijkheden van een perceel, dat je in eigendom hebt, beperkt worden.

Financiële vergoeding

Ook als een bestemmingsplan ongunstige waarde-drukkende ontwikkelingen in de naaste omgeving mogelijk maakt, kan de waarde van uw perceel aangetast worden. In zulke gevallen kun je of kunnen wij voor jou een schadeclaim indienen bij de gemeente.Mogelijk kun je aanspraak maken op een financiële vergoeding omdat je in een ongunstiger situatie terechtkomt dan voorheen. Dit heet planschade en de Wet ruimtelijke ordening bevat hier een speciale regeling voor.

Planschade onderzoek

De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. Je wilt iets bouwen waarvoor een aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig is. Voordat de gemeente hiervoor een procedure in gang wil zetten, kan geëist worden dat je de verplichting opneemt om eventuele planschade voor uw rekening te nemen. Ook kan een planschade onderzoek worden verlangd. Dit wil zeggen dat je door een deskundige laat uitzoeken of jouw bouwproject leidt tot planschade bij bijvoorbeeld omwonenden.

Goorts + Coppens

Nadeelcompensatie

Het komt regelmatig voor dat burgers en bedrijven schade lijden door rechtmatig optreden van de overheid. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het openbreken van een weg om de riolering te vervangen. Ondanks dat er sprake is van een rechtmatige handeling door de overheid, zullen burgers en bedrijven die aan de betreffende weg gevestigd zijn hinder en overlast (oftewel nadeel) ervaren door de werkzaamheden.

Vergoeding bij schade

Het nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit omrijd-schade voor burgers of omzetverlies voor bedrijven omdat het bedrijf tijdelijk minder goed bereikbaar is. Ondanks dat het optreden van de overheid rechtmatig is, heeft de overheid bepaald dat de ontstane schade in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking komt. Die vergoeding wordt in de juridische wereld “nadeelcompensatie” genoemd.

Verzoek tot nadeelcompensatie

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie dien je een verzoek tot nadeelcompensatie in bij de betreffende overheid. Om een dergelijk verzoek succesvol te laten zijn, dien je aan verschillende eisen te voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld aantonen dat de rechtmatige handeling van de overheid jou onevenredig zwaar treft in vergelijking met anderen. Om de slagingskansen van je verzoek om nadeelcompensatie te vergroten, is het verstandig om je te laten adviseren door een advocaat. De advocaten van Goorts + Coppens helpen je daar graag bij.
Ruud Verkoijen

Ruud Verkoijen

Advocaat Milieu & omgeving

Samen voor het beste resultaat!

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Ruud Verkoijen

Ruud Verkoijen

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×