Privacyverklaring

Goorts + Coppens, gevestigd te Deurne aan de Heuvelstraat 14 en de nevenvestiging te Helmond aan de Schootense Dreef 31, verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. De Privacy Policy ziet op de verwerking van de persoonsgegevens via de website www.gca.nl en de subdomeinen van deze website, bijvoorbeeld www.werkenbijgoortscoppens.nl.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Naam bedrijf + contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • IP adres;
 • Curriculum Vitae;
 • Motivatiebrief (vaak zijn daar gegevens over opleiding aan gekoppeld);
 • Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Goorts + Coppens kan bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens van jou verwerken, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt voor uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting. Indien dit niet het geval is vraagt Goorts + Coppens jouw expliciete toestemming.

Doelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Bezoekers van de website

 • Dienstverlening naar bezoekers te verbeteren
 • Informeren over relevante producten en diensten
 • Het versturen van een juridische inhoudelijke nieuwsbrief

Cliënten

 • Uitvoering van de opdracht
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten en trainingen

Sollicitanten

 • Om jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te beoordelen en hierover contact met jou op te nemen

Goorts + Coppens verwerkt persoonsgegevens voor het grootste gedeelte op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het correct opstellen en/of uitvoeren van de overeenkomst vraagt Goorts + Coppens. jou eerst om toestemming. Zo wordt er onder andere voor het verzenden van de nieuwsbrief en bij het solliciteren om jouw toestemming gevraagd.

Gebruik van uw gegevens

Goorts + Coppens zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Bezoekers van website

 • Gegevens  voor het verzenden van de nieuwsbrief en informeren over relevante producten en diensten: na intrekken van de toestemming één jaar.
 • Dienstverlening verbeteren: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit langer dan één jaar.

Cliënten

 • Minimaal tien jaar.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Goorts + Coppens zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Sollicitanten

 • Vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure, welke termijn met toestemming verlengd kan worden.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Goorts + Coppens zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Goorts + Coppens dit op basis van de wet verplicht is of het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beveiliging

Goorts + Coppens neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met Goorts + Coppens via telefoonnummer 0493-352070.

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor kun je contact opnemen met Goorts + Coppens.

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Op onze website bevinden zich ook pixels. Een pixel is een hulpmiddel waarmee wij de effectiviteit van de advertenties kunnen meten en inzicht krijgen in de acties die onze websitebezoekers uitvoeren. U kunt uw browser zo instellen dat de pixels uitgeschakeld worden.

Wijzigingen

Goorts + Coppens kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacy policy, is gewijzigd.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Barbara Koolen

Barbara Koolen

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×