Kies je eigen advocaat

Wil jij een eigen advocaat in de arm nemen en de kosten laten vergoeden door je rechtsbijstandsverzekering? Dat kan!

Iedereen kan te maken krijgen met een juridisch geschil. Je bent ontslagen en er komt een UWV-procedure, je hebt een (dreigende) procedure bij de rechtbank door een geschil met een leverancier. Of wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente (bijvoorbeeld een bestemmingsplan)? Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, schakel je deze nu in.

Je verwacht dat jouw zaak snel opgepakt wordt en dat de jurist van jouw verzekeraar op zoek gaat naar een oplossing voor jouw probleem. Helaas duurt het vaak lang voor je antwoord hebt en jouw contactpersoon is moeilijk te bereiken. Er is bijvoorbeeld alleen telefonisch contact mogelijk en er wordt geen strategie bepaald. Je hebt niet het gevoel, dat de jurist er echt voor jou is. Dat is natuurlijk enorm frustrerend.

Wat is de oplossing? Je eigen advocaat kiezen

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb je in veel gevallen het recht om je eigen advocaat te kiezen. Je kiest voor een advocaat die je misschien al kent, iemand die uit je buurt komt en/of die bekend is in de omgeving. Maar belangrijker nog: je kiest een advocaat die naar je luistert en die met je meedenkt, iemand waar je makkelijk mee in contact komt en die snel reageert. Dat zorgt voor het verschil.

Het contact met de rechtsbijstandsverzekeraar is vaak complex en onbekend terrein. Wij kunnen je ondersteunen vanaf het moment dat je een zaak meldt bij je verzekeraar. We kijken kosteloos met je mee en geven je advies over de stappen die je kan ondernemen. We ondersteunen met de correspondentie tussen jou en de verzekeraar. Op het moment dat het kan én jij ervoor kiest om met ons als advocaat verder te gaan, nemen we de zaak graag voor je over. Moet je voor ons kiezen? Nee, het is jouw keuze. Weet wel dat wij maar één belang hebben: jouw belang. Wij strijden voor een goede oplossing voor jou. In een procedure, maar zeker ook daarbuiten.

 

Goorts + Coppens

Wat is het recht op vrije advocaatkeuze?

Het recht op vrije advocaatkeuze is een fundamenteel recht van een verzekerde die een rechtsbijstandverzekering af heeft gesloten. Het houdt in dat jij, als verzekerde, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat naar jouw keuze kan inschakelen. Dit geldt in elk geval wanneer er sprake is van een gerechtelijke of een administratieve procedure. Volgens de advocaat-generaal bij het Europees Hof heb jij dit recht zelfs wanneer je nog in de minnelijke fase zit. Ook als jouw tegenpartij verzekerd is bij dezelfde rechtsbijstandverzekering, heb je het recht om je eigen advocaat te kiezen.   De rechtsbijstandsverzekeraar kan in voorgaande gevallen dus niet bepalen door welke advocaat de zaak wordt behartigd: dit kies jij!

Waar komt het recht op vrije advocaatkeuze vandaan?

In 2013 en 2016 zijn twee belangrijke arresten door de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, gewezen over het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstandsverzekerde.

De eerste zaak in 2013De eerste zaak over vrije advocaatkeuze dateert van 7 november 2013 (DAS/Sneller).

Wanneer je een rechtsbijstandsverzekering afsluit, krijg je te maken met polisvoorwaarden. Hierin staan ook bepalingen over de spelregels wanneer jij je eigen advocaat hebt gekozen. De meeste polisvoorwaarden van de verzekeraars gaven op dat moment maar een beperkt recht op een vrije keuze.

Het Europees Hof heeft in 2013 aangegeven dat de verzekerde het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure.

Met de uitspraak van het Europees Hof kwam voor verzekerden een einde aan de onzekerheid en discussies met verzekeraars over het al dan niet uitbesteden van een zaak. Vanaf het moment dat een procedure moet worden gestart, heeft de verzekerde het recht om zijn of haar eigen advocaat te kiezen. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat er een advocaat kan worden gekozen die hij of zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en/of zorgt voor persoonlijk contact en snelle dienstverlening.

De tweede zaak in 2016

De tweede zaak dateert van 7 april 2016 (Massar/DAS). In die zaak bij het Europees Hof ging het om de vraag of het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een administratieve procedure bij het UWV.
Het Europees Hof oordeelde dat het recht op een vrije advocaatkeuze ook geldt bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht. De verzekerde kan vanaf dat moment ook in de administratieve procedures gebruik maken van de vrije advocaatkeuze en kiezen voor een advocaat die hij of zij kent.

Anno 2020: mogelijk verdere uitbreiding

We zijn nu enkele jaren verder. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt in alle procedures: zowel gerechtelijk als administratief. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben de polisvoorwaarden ten aanzien van het kostenmaximum aangepast.

Momenteel is er weer sprake van een belangrijke ontwikkeling die grote gevolgen kan hebben voor zowel verzekeraars als verzekerden. Er wordt op dit moment namelijk in België geprocedeerd over een verdere uitbreiding van het recht op vrije advocaatkeuze.

De Orde van de Vlaamse Balie is een procedure gestart over de uitleg van het recht op vrije advocaatkeuze. De Belgische nationale rechter heeft het Europees Hof om advies gevraagd over hoe Europese regelgeving moet worden toegepast. De advocaat-generaal van het Europees Hof heeft in antwoord op de gestelde vragen op 11 december 2019 een belangwekkende conclusie genomen: de vrije advocaatkeuze geldt ook voor het minnelijk traject. De advocaat-generaal is van mening dat, de term „procedure” niet alleen de gerechtelijke fase betreft, maar ook de fase die daaraan voorafgaat. Met andere woorden: de buitengerechtelijke fase.

De nationale rechter die om advies heeft gevraagd, zal in de zaak waar de Europese regelgeving een rol speelde, rekening moeten houden met de interpretatie van het Europees Hof. De nationale rechter heeft bij het delen van deze blog nog geen vonnis gewezen.

Wat kan Goorts + Coppens betekenen voor jou: jij hebt het recht om zelf je advocaat te kiezen

Jij bepaalt zelf wie je als advocaat wil, wanneer er een procedure moet worden gevoerd. Je kiest iemand waar jij een goed gevoel bij hebt. Jouw rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de rekeningen van die zelfgekozen advocaat. Een rechtsbijstandsverzekeraar heeft ook juristen in dienst; in eerste instantie wordt er geprobeerd de zaak zelf op te lossen. Ze proberen zelf een jurist aan de slag te zetten of ze besteden de zaak uit aan een advocatenkantoor waarmee een prijsafspraak is gemaakt.

Echter kan je er ook voor kiezen om Goorts + Coppens jouw zaak te laten behandelen. Bij een van onze vestigingen in Eindhoven, Helmond of Deurne ben je altijd welkom voor een kop koffie en bieden wij een luisterend oor. Wij zijn laagdrempelig en spreken jouw taal. Samen bepalen we de strategie!

Vind je het lastig om het contact te onderhouden met je rechtsbijstandverzekering of weet je niet hoe je een beroep kan doen op het recht van vrije advocaatkeuze, neem gerust contact op. Dan helpen wij jou graag verder!

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Loes Ewals

Loes Ewals

Jurist

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×