Kies je eigen advocaat

Een eigen advocaat in de arm nemen en de kosten laten vergoeden door je rechtsbijstandverzekering? Het kan!

Iedereen kan te maken krijgen met een juridisch geschil. Je bent ontslagen en er komt een UWV-procedure. Of je hebt een (dreigende) procedure bij de rechtbank omdat je een geschil hebt met een leverancier. Wil je bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, zoals een bestemmingsplan? Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, schakel je deze op dat moment in.

Je verwacht dat jouw zaak snel opgepakt wordt en dat de jurist van jouw verzekeraar op zoek gaat naar een oplossing voor jouw probleem. Helaas duurt het vaak lang voor je antwoord hebt en is jouw contactpersoon vaak moeilijk te bereiken. Er is alleen telefonisch contact. Er wordt geen strategie bepaald. Jij hebt niet het gevoel dat de jurist er écht voor jou is. Dat is frustrerend.

De oplossing? Je eigen advocaat kiezen

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb je in veel gevallen het recht om je eigen advocaat te kiezen. Je kiest voor een advocaat die je misschien al kent, iemand die bij je uit de buurt komt en die bekend is in de omgeving. Maar belangrijker nog: een advocaat die naar je luistert en die met je meedenkt. Iemand waar je makkelijk mee in contact komt en die snel reageert. Dat is het verschil.

Het contact met de rechtsbijstandverzekeraar is vaak complex en onbekend terrein. Wij kunnen je ondersteunen vanaf het moment dat je een zaak meldt bij je verzekeraar. We kijken kosteloos met je mee en geven je advies over de stappen die je kan ondernemen. We ondersteunen met de correspondentie tussen jou en de verzekeraar. Op het moment dat het kan, en jij ervoor kiest om met ons als advocaat verder te gaan, nemen we de zaak over.

Moet je voor ons kiezen? Nee! Het is volledig jouw eigen keuze. Maar weet wel dat wij maar één belang hebben en dat is jouw belang! Wij strijden voor een goede oplossing voor jou. Zowel in een procedure als daarbuiten.

Goorts + Coppens

Wat is het recht op vrije advocaatkeuze?

Het recht op vrije advocaatkeuze is een fundamenteel recht van een verzekerde die een rechtsbijstandverzekering af heeft gesloten. Het houdt in dat jij, als verzekerde, zelf op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar eigen keuze kan inschakelen.

Dit recht heb jij in elk geval op het moment dat er sprake is van een gerechtelijke of een administratieve procedure. Maar je hebt dat recht volgens de advocaat-generaal bij het Europese Hof zelfs al als je nog in de minnelijke fase zit. Ook als jouw tegenpartij verzekerd is bij dezelfde rechtsbijstandverzekering heb je recht om je eigen advocaat te kiezen.

De rechtsbijstandverzekeraar kan in voorgaande gevallen dus niet bepalen door welke advocaat de zaak wordt behartigd. Dit is volledig aan jou!

Waar komt het recht op vrije advocaatkeuze vandaan?

In 2013 en 2016 zijn er twee belangrijke arresten geweest door de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, over het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstandverzekerde.

De eerste zaak in 2013

De eerste zaak over vrije advocaatkeuze dateert van 7 november 2013 (DAS/Sneller).

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering afsluit, krijg je te maken met polisvoorwaarden. Hierin staan ook bepalingen over de spelregels wanneer je je eigen advocaat hebt gekozen. De meeste polisvoorwaarden van de verzekeraars gaven op dat moment maar een beperkt recht op een vrije keuze.

Het Europees Hof heeft in 2013 aangegeven dat de verzekerde het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, als er sprake is van een gerechtelijke procedure.

Met de uitspraak van het Europees Hof kwam voor verzekerden een einde aan de onzekerheid en discussies met verzekeraars over het al dan niet uitbesteden van een zaak. Vanaf het moment dat een procedure moet worden gestart in een bepaalde zaak, heeft de verzekerde het recht om zijn/haar eigen advocaat te kiezen. Dit heeft voor de verzekerde als voordeel dat hij/zij een advocaat kan kiezen die hij/zij kent, die ervaren is, bij de verzekerde om de hoek zit en zorgt voor persoonlijk contact en een snelle dienstverlening.

De tweede zaak in 2016

De tweede zaak dateert van 7 april 2016 (Massar/DAS).

In die zaak bij het Europees Hof ging het om de vraag of het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een administratieve procedure bij het UWV.

Het Europees Hof oordeelde dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht. De verzekerde kan vanaf dat moment ook in deze administratieve procedures gebruik maken van de vrije advocaatkeuze en kiezen voor een advocaat die hij/zij kent.

Anno 2020: mogelijk verdere uitbreiding

We zijn ondertussen enkele jaren verder. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt in alle procedures, zowel gerechtelijk als administratief. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de polisvoorwaarden ten aanzien van het kostenmaximum aangepast.

Momenteel is er weer sprake van een belangrijke ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor zowel verzekeraars als verzekerden. Het Europees Hof heeft namelijk een belangrijke uitspraak gedaan op 14 mei 2020.

De Orde van de Vlaamse Balie is een procedure gestart over de uitleg van het recht op vrije advocaatkeuze. De Belgische nationale rechter heeft het Europees Hof om advies gevraagd over hoe Europese regelgeving moet worden toegepast. De advocaat-generaal van het Europees Hof heeft in antwoord op de gestelde vragen op 11 december 2019 een belangwekkende conclusie gedaan.

De conclusie is dat de vrije advocaatkeuze ook geldt voor het minnelijk traject! De advocaat-generaal is van mening dat de term "procedure" niet alleen de gerechtelijke fase zodra een procedure aanhangig is of wordt ingeleid betreft, maar ook een fase die daaraan voorafgaat. Met andere woorden: een buitengerechtelijke fase.

Het Europees Hof heeft zich in haar arrest van 14 mei 2020 aangesloten bij de mening van de advocaat-generaal. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip "gerechtelijke procedure" te vallen!

Dit betekent dat een verzekerde niet alleen een eigen advocaat kan kiezen indien sprake is van een procedure, maar ook al in het voortraject.

Wat Goorts + Coppens kan betekenen voor jou: jij hebt het recht om zelf je advocaat te kiezen

Jij bepaalt zelf wie je als advocaat wil als er sprake is van een (dreigende) procedure. Je kiest iemand waar jij een goed gevoel bij hebt. Je rechtsbijstandverzekeraar betaalt de rekeningen van die gekozen advocaat. Een rechtsbijstandverzekeraar heeft ook juristen in dienst. Vaak probeert de rechtsbijstandverzekering in eerste instantie zelf de zaak op te lossen door de jurist aan de slag te zetten of zij besteden de zaak uit aan een advocatenkantoor waarmee een prijsafspraak is gemaakt.

Je kan er ook voor kiezen om Goorts + Coppens jouw zaak te laten behandelen. Bij onze vestigingen in Eindhoven, Helmond en Deurne ben je altijd welkom voor een kop koffie en bieden wij een luisterend oor. Vind je het lastig om het contact te onderhouden met je rechtsbijstandverzekeraar of weet je niet hoe je een beroep kan doen op het recht van vrije advocaatkeuze? Neem dan gerust contact op. Dan helpen wij jou graag verder. Laagdrempelig. Wij spreken jouw taal en willen naar jou luisteren. Samen bepalen we de strategie!

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×