Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een veelzijdig en complex rechtsgebied voor werkgevers en werknemers, waarin bovendien vaak op korte termijn dient te worden ge(re)ageerd. Soms kan het maken van een onjuiste of te late beslissing grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het individueel en collectief ontslagrecht, dat met haar vele regelingen een heus labyrint is geworden. Het arbeidsrecht omvat daarnaast alles over re-integratie, gouden handdruk, arbeidsconflict en ontslagvergoeding. Bij voorkeur gaan we om tafel zitten voordat er een arbeidsrechtelijk conflict is maar een harde aanpak bij een procedure is ook soms nodig.

Producten

We proberen je op een heldere en transparante manier te adviseren. Hiervoor ontwikkelen we voortdurend producten waarvan je vooraf weet wat je krijgt en wat het kost. Verder naar beneden op deze pagina lees je meer over deze producten. Op deze manier weet je vroegtijdig waar je aan toe bent, en kijken we samen naar een goede oplossing voor jouw vraagstuk.

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

Producten

  • Een werknemer die niet functioneert 

    Het komt voor: een werknemer die niet functioneert. Dat is voor beide partijen vervelend. Twijfel je of je op de goede weg bent met je werknemer en of je de juiste middelen inzet? Misschien moet je wel andere stappen ondernemen? Op deze momenten is het handig én prettig dat je met iemand kunt overleggen die  meer kennis heeft over en meer ervaring heeft in dit soort situaties. 

    Voor een vaste lage prijs van eenmalig  €450,- bieden we nu een compleet pakket aan dat je kan helpen. 

  • Altijd juridisch advies achter de hand! 

    Heb jij regelmatig juridische vragen die te maken hebben met personeel of je werknemers? Dan wil je iemand kunnen bellen waarmee je kunt overleggen of die je adviseert wat je moet doen. Zonder dat je achteraf een flinke factuur gepresenteerd krijgt. Dat kan nu!

    Wij bieden nu een abonnement voor arbeidszaken aan. Voor een vaste lage prijs van €100,- per maand  kan je altijd je vragen stellen aan een advocaat arbeidsrecht.

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wat zijn dringende redenen voor ontslag op staande voet?
Het is van belang dat er sprake is van een daad, eigenschap of gedraging waarvan het voor de werknemer duidelijk was dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet op zou leveren. De volgende situaties geven reden tot ontslag op staande voet: diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, belediging of bedreiging van collega’s, werkgever of diens familieleden, mishandeling, dronkenschap onder werktijd, ondanks daartoe gewaarschuwd te zijn. Let er op dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld de leeftijd, de duur van het dienstverband en de gevolgen die het ontslag voor de werknemer kan hebben een reden zijn om de werknemer een laatste waarschuwing te geven in plaats van meteen over te gaan op ontslag op staande voet. Mocht het ontslag op staande voet niet in verhouding zijn met de aard en ernst van de dringende reden hiertoe, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag op staande voet ongerechtvaardigd is en dat het teruggedraaid dient te worden.
Is mediation ook mogelijk in een arbeidsgeschil?
Ja, mediation kan een uitstekende optie zijn bij arbeidsconflicten. Een succesvolle mediation kan leiden tot een terugkeer op de werkplek of tot voor beide partijen acceptabele afspraken over een ontslag. De inhoud van de mediationgesprekken tussen werkgever en werknemer mag overigens niet gebruikt worden tijdens een latere ontslagprocedure zodat partijen vrijuit over het geschil kunnen spreken.
Wat gebeurt er met de werknemers en de arbeidsovereenkomst bij bedrijfsovername?
Bij een overgang van onderneming krijgen de betrokken werknemers van de vervreemder, onderneming of onderdeel daarvan dat wordt overgenomen, bescherming op grond van de wet. Dit betekent dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst alsook uit de van toepassing zijnde cao automatisch mee overgaan naar de verkrijger. De arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers mogen dus niet achteruitgaan door de bedrijfsovername. De oude werkgever, vervreemder, en de nieuwe werkgever, verkrijger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers tot een jaar na de overgang van onderneming.