Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een veelzijdig en complex rechtsgebied voor werkgevers en werknemers

Het arbeidsrecht is een veelzijdig en complex rechtsgebied voor werkgevers en werknemers, waarin bovendien vaak op korte termijn dient te worden ge(re)ageerd. Soms kan het maken van een onjuiste of te late beslissing grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het individueel en collectief ontslagrecht, dat met haar vele regelingen een heus labyrint is geworden. Het arbeidsrecht omvat daarnaast alles over re-integratie, gouden handdruk, arbeidsconflict en ontslagvergoeding. Bij voorkeur gaan we om tafel zitten voordat er een arbeidsrechtelijk conflict is.

Wetswijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Door alle wijzigingen met de Wet Werk en Zekerheid (invoering 1 januari 2015 - 1 juli 2015 - 1 januari 2016) en alle gevolgen voor werkgevers adviseren wij graag in een vroegtijdig stadium. Voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen.

 

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

Nieuws / Blog

20991230

Telefonisch contact

Laat hier je telefoonnummer achter

Een van onze adviseurs neemt binnen een werkdag contact op!

Veel gestelde vragen

Wat zijn dringende redenen voor ontslag op staande voet?
Het is van belang dat er sprake is van een daad, eigenschap of gedraging waarvan het voor de werknemer duidelijk was dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet op zou leveren. De volgende situaties geven reden tot ontslag op staande voet: diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, belediging of bedreiging van collega’s, werkgever of diens familieleden, mishandeling, dronkenschap onder werktijd, ondanks daartoe gewaarschuwd te zijn. Let er op dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld de leeftijd, de duur van het dienstverband en de gevolgen die het ontslag voor de werknemer kan hebben een reden zijn om de werknemer een laatste waarschuwing te geven in plaats van meteen over te gaan op ontslag op staande voet. Mocht het ontslag op staande voet niet in verhouding zijn met de aard en ernst van de dringende reden hiertoe, dan kan de rechter bepalen dat het ontslag op staande voet ongerechtvaardigd is en dat het teruggedraaid dient te worden.
Is mediation ook mogelijk in een arbeidsgeschil?
Ja, mediation kan een uitstekende optie zijn bij arbeidsconflicten. Een succesvolle mediation kan leiden tot een terugkeer op de werkplek of tot voor beide partijen acceptabele afspraken over een ontslag. De inhoud van de mediationgesprekken tussen werkgever en werknemer mag overigens niet gebruikt worden tijdens een latere ontslagprocedure zodat partijen vrijuit over het geschil kunnen spreken.
Wat gebeurt er met de werknemers en de arbeidsovereenkomst bij bedrijfsovername?
Bij een overgang van onderneming krijgen de betrokken werknemers van de vervreemder, onderneming of onderdeel daarvan dat wordt overgenomen, bescherming op grond van de wet. Dit betekent dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst alsook uit de van toepassing zijnde cao automatisch mee overgaan naar de verkrijger. De arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers mogen dus niet achteruitgaan door de bedrijfsovername. De oude werkgever, vervreemder, en de nieuwe werkgever, verkrijger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers tot een jaar na de overgang van onderneming.