Opkoopregeling piekbelasters – LBV en LBV+: Informatie en Webinar

Op 12 juni zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) officieel gepubliceerd. Deze regelingen werden al eerder aangekondigd in het persbericht van 2 mei 2023. In dit artikel geven we een gedetailleerd overzicht van de regelingen en hun inhoud. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor het webinar op 28 juni!

Deze regelingen zijn bedoeld om de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden drastisch te verminderen. Hoewel de term ‘beëindigingsregeling’ anders doet vermoeden, draait het voornamelijk om het verminderen van stikstofuitstoot door veehouderijen met behulp van subsidies. Zowel de LBV als de LBV+ zijn vrijwillige regelingen. De vrijgekomen stikstofruimte zal in eerste instantie worden gebruikt voor het legaliseren van bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vielen. Deze bedrijven kunnen met behulp van de LBV(+)-subsidie hun bedrijfsactiviteiten terugbrengen tot onder de eerder toegestane drempel, waardoor ze hun bedrijf kunnen legaliseren. Het is belangrijk om te benadrukken dat de LBV en LBV+ geen opkoopregelingen zijn, ondanks wat de naam doet vermoeden. De focus ligt op het verminderen van de stikstofuitstoot van het bedrijf met minimaal 85%, zonder dat de grond en het huis worden opgekocht. Veehouders kunnen dus blijven wonen en de grond voor andere doeleinden gebruiken. Als je toch grond wilt verkopen, kun je terecht bij de Nationale Grondbank.

Komt het bedrijf in aanmerking?

Veehouders kunnen met behulp van de AERIUS Check controleren of ze in aanmerking komen voor een van de regelingen. Dit proces verloopt anoniem en de gegevens worden niet opgeslagen.

LBV regeling

Veehouderijen met productierechten kunnen subsidie aanvragen voor de definitieve sluiting van een veehouderijlocatie als de stikstofuitstoot ten minste even hoog is als vermeld in bijlage 1 van de regeling. Dit geldt voor veehouderijen die diersoorten met productierechten, dat zijn volgens de regeling alleen melkvee, kippen, kalkoenen en varkens, houden. Geiten-, schapen-, paarden- en konijnenhouderijen vallen niet onder deze regeling.

In deze regeling wordt een landbouwhuisdier gedefinieerd als een zoogdier of vogel dat wordt gehouden voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, veren of voor fokdoeleinden, inclusief paarden en pony’s. Dit betekent dat het houden van (fok)paarden of alpaca’s niet langer is toegestaan op een LBV-locatie. Een manege lijkt nog wel toegestaan te zijn, zolang de stikstofuitstoot onder 15% van de vergunde stikstofrechten blijft. Als de uitstoot van een manege boven de 15% van de vergunde stikstofrechten uitkomt, is dit niet meer toegestaan.

Redenen voor afwijzing

Een aanvraag wordt afgewezen als de locatie in de afgelopen 5 jaar niet onafgebroken in gebruik is geweest.

Subsidiebedrag

De subsidie omvat een vergoeding voor het vervallen van het productierecht (100%) en een vergoeding voor het verlies van de waarde van de productiecapaciteit (100%). De subsidieverlening wordt gerangschikt op basis van de stikstofvracht in verhouding tot de hoogte van het subsidiebedrag. De grootste belasters worden als eerste in aanmerking genomen, met het laagste bedrag.

Termijn

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het door de minister beschikbaar gestelde formulier.

Geen mogelijkheid tot salderen of verleasen

De ontvangers van de subsidie mogen hun stikstofrechten niet beschikbaar stellen aan derden voor extern salderen. Stikstofrechten die mogelijk overblijven na toepassing van de LBV-regeling, mogen dus niet worden verkocht of verleasd voor extern salderen.

Staatssteun

Aangezien de subsidie staatssteun betreft, zal de minister de naam van de aanvrager, het bedrag, de datum, de provincie van de locatie en de sector van het beëindigde bedrijf openbaar maken.

LBV+

De LBV+ verschilt op een aantal punten van de LBV-regeling. Deze regeling is bedoeld voor melkvee-, kippen-, kalkoenen-, varkens- en vleeskalverhouderijen die minimaal 2.500 mol stikstof per jaar uitstoten in een Natura 2000-gebied.

Subsidiebedrag

Op basis van deze regeling bedraagt de subsidie voor het productierecht 100% en voor de productiecapaciteit 120%.

Termijn

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zonder rangschikking zoals bij de LBV-regeling.

Aanvullende regelingen

Wat als je wilt bijdragen aan het verminderen van stikstofuitstoot, maar niet door te stoppen? De LBV(+)-regelingen zijn bedoeld om de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden drastisch te verminderen. Het beëindigen van veehouderijen is slechts één van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Het kabinet erkent dit ook en werkt aan regelingen voor onder andere piekbelasters in de industrie.

Veehouderijen kunnen hun bedrijf voortzetten door omschakeling, innovatie, extensivering of verplaatsing. Als een veehouder een plan heeft waarmee de grens van 85% reductie niet wordt gehaald, kunnen de provincies andere instrumenten inzetten. Er is ook een regeling in voorbereiding voor bedrijfsverplaatsing, die eind 2023 beschikbaar komt. Bij omschakeling en extensivering wordt ook gekeken naar aanvullende subsidieregelingen voor verduurzaming, onder andere vanuit de provincies.Als een ondernemer ervoor kiest om de subsidie te gebruiken, wordt er een zaakbegeleider toegewezen om het proces te begeleiden. Vanaf 10 juli is er een adviesvoucher van €1.500 beschikbaar voor onafhankelijk advies van een erkende agrarisch bedrijfsadviseur.

Andere diersoorten zoals paarden, geiten en alpaca’s

Veehouders die niet in aanmerking komen voor de LBV of LBV+ omdat ze een andere diersoort houden, zoals paarden, geiten en alpaca’s, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging van veehouderijen nabij natuurgebieden. Het kabinet streeft ernaar om deze regeling eind 2023 te publiceren.

Wil je meer informatie over deze regelingen? Klik dan hier verder. U vindt een samenvatting van de webinar en Q&A.

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×