Europese Commissie stemt in met opkoopregeling voor veehouderijen

Op 2 mei 2023 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat zij de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties LBV en LBV+ goedkeurt. Dat betekent dat volgens de Commissie geen sprake is van onrechtmatige staatssteun.

Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor de veehouderij?

De Commissie overweegt dat de LBV(+) in lijn is met de doelen van de European Green Deal. De voordelen van de regeling op het gebied van duurzame landbouw wegen volgens de Commissie zwaarder dan eventuele nadelige effecten voor de marktwerking. De regeling is dus noodzakelijk en evenredig om de gestelde doelen te bereiken.

Proces

De toestemming van de Europese Commissie was de laatste horde die moest worden genomen voordat de LBV(+) in werking kan treden. De minister wil de regelingen deze maand nog publiceren.  Het doel is dat de regelingen op 1 juli 2023 van start zullen gaan.

In de provincies worden regionale uitvoeringsteams ingericht om te zorgen dat de uitvoering past bij de opgave in elke provincie. De komende tijd vindt overleg plaats met medeoverheden en sectorpartijen voor een zorgvuldige voorbereiding van de uitvoering.

Wat houdt de LBV(+) in?

Met de LBV en LBV-plus worden veehouderijen uitgekocht met het oog op beperken van stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. De regelingen worden opengesteld tot 27 februari 2028 voor agrarische bedrijven met een stikstofuitstoot boven een bepaalde norm. Deze verschilt per gebied. Om die te berekenen, wordt een online rekentool ontwikkeld.

Voor de LBV wordt € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders in de vorm van compensatie tot 100% van de productiecapaciteit en productierechten. Met de LBV+ wordt € 975 miljoen beschikbaar gesteld voor 3000 piekbelasters. Deze regeling is hetzelfde als de LBV, met een aantal toevoegingen. De LBV+ wordt ook opengesteld voor rundveehouderijen. Voor het verlies aan productierechten geldt dat een compensatie tot 120% wordt toegestaan.

Voor de piekbelasters wordt ook een maatwerkaanpak opgetuigd. Naast de mogelijkheid om te stoppen, kunnen ondernemers ook kiezen voor het fors terugdringen van de stikstofuitstoot door (combinaties van) innoveren, omschakelen, extensiveren of verplaatsen.

Verbod

In ruil voor de beëindigingsregeling mag het betrokken agrarische bedrijf geen nieuwe veehouderij starten in Europa. Toekomstige kopers van de voormalige veehouderijlocatie zijn ook gebonden aan dit verbod. Hoe het verbod er precies uitziet en of het bijvoorbeeld ook geldt bij een bedrijfsverhuizing of omschakeling naar extensieve veehouderij, zal binnenkort duidelijk worden als de tekst van de regeling wordt gepubliceerd.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de LBV(+)? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×