Mediationclausule als oplossing bij onvoorziene omstandigheden

Door Corona heeft het juridische begrip ‘onvoorziene omstandigheden’ veel aandacht gekregen. Ook de oorlog in Oekraïne en andere rampen houden dit onderwerp actueel. Eerder gemaakte afspraken kunnen niet altijd meer nagekomen worden. Maar hoe los je de gevolgen daarvan samen op?

Wat is een onvoorziene omstandigheid?

Met een beroep op onvoorziene omstandigheden kan je een rechter verzoeken om een overeenkomst te wijzigen of (gedeeltelijk) te ontbinden. Hiervoor moet sprake zijn van omstandigheden die partijen niet voorzien hebben en die zodanig zijn dat wederpartij niet van jou mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ‘ongewijzigd blijft’.

Rechter toetst terughoudend, opnieuw in onderhandeling

De praktijk is echter dat de rechter slechts bij hoge uitzondering een beroep op onvoorziene omstandigheden toestaat. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Hebben partijen geen rekening hoeven houden met de ‘omstandigheid’ en de verstrekkende gevolgen hiervan?  Dan pas zal er sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid.

Vanwege de onzekere uitkomst van zo’n juridische procedure, adviseren veel juristen om eerst opnieuw in onderhandeling te gaan en pas naar de rechter te stappen als je er écht niet uitkomt samen.

Mediationclausule

Maar hoe zorg je ervoor dat onderhandelingen succesvol zijn? Door vooraf in de overeenkomst zelf al te anticiperen op deze situatie door uitdrukkelijk mediation op te nemen. In het geval dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dienen partijen met elkaar in overleg te treden. Leidt dit overleg niet binnen – bijvoorbeeld – drie maanden tot overeenstemming, dan spreken partijen van te voren af dat zij zich op basis van vrijwilligheid inspannen om de kwestie op te lossen met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar, door mediation dus.

Voordeel

Partijen weten niet met welke onvoorziene omstandigheden ze geconfronteerd zullen worden, maar wèl hoe ze daar mee om willen gaan. Betrokken partijen krijgen door middel van zo’n mediationclausule op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden voor een dreigend geschil mochten er zich onvoorziene omstandigheden voor doen.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten over deze clausule of over mediation in het algemeen, neem dan contact op met onze mediator Folkert Terpstra.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×