De stallendeadline in Noord-Brabant wordt deels uitgesteld. Wat betekent dit voor mij?

Op vrijdag 1 september 2023 publiceerde de provincie Noord-Brabant het bestuursakkoord voor de komende periode. In dit akkoord wordt onder andere gesproken over het opschuiven van de stallendeadline voor veehouders in Noord-Brabant. Graag leggen wij uit wat de opschuiving van de deadline voor jou kan betekenen, en wat de gevolgen van de stallendeadline in de praktijk zullen zijn.

Verschuiving deadline voor melkvee- en kalversector

In eerste instantie was het in Noord-Brabant verplicht om per 1 juli 2024 te voldoen aan de strengere huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren. De provincie heeft nu aangegeven dat deze deadline voor de melkveesector en kalversector wordt verschoven naar 1 januari 2026. De reden hiervan is omdat deze diersoorten vaak worden gehuisvest in open stalsystemen waarvoor nog geen bewezen systemen, technieken en maatregelen beschikbaar zijn.

Wanneer in april 2025 blijkt dat de systemen, technieken en maatregelen nog steeds niet voorhanden zijn, is nieuw uitstel denkbaar.

Wat betekent dit voor andere sectoren?

Voor overige sectoren, denk aan de pluimveesector en varkenshouders, gaat er niks veranderen. De deadline voor deze ondernemers blijft op 1 juli 2024. Op die datum moeten de Brabantse boeren hun stallen emissiearm maken.

Het is op dit moment, 10 maanden voorafgaand de deadline, onduidelijk hoe deze deadline moet worden gehaald. Huisvestingssystemen voor onder andere pluimvee- en varkensstallen staan door uitspraken van rechters onder druk.

Er zijn op dit moment uitspraken van verschillende rechtbanken waaruit blijkt dat het emissiecijfer van stalsystemen voor pluimvee- en varkensstallen niet mag worden gebruikt. De rechtbank oordeelt steevast dat er onvoldoende wetenschappelijke zekerheid bestaat over bijvoorbeeld de effectiviteit van het specifieke type luchtwasser.

Denk hierbij aan de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 11 mei 2022 waarin wordt bepaald dat ook voor het emissiearme stalsysteem met Rav-Code E 5.11, gebruikt bij bijvoorbeeld vleeskuikens, niet zomaar mag worden uitgegaan van de Rav. Hetzelfde geldt voor het emissiearm stalsysteem met Rav-code D 3.2.7.1.1a voor het houden van varkens.

Conclusie

Voor de melkvee- en kalversector zal de deadline voor het aanpassen van het huisvestingssysteem worden verschoven naar 1 januari 2026. Voor andere staltypes blijft de deadline van 1 juli 2024 van kracht. Het is de vraag hoe deze groep ondernemers het stalsysteem kan aanpassen. De rechtspraak is namelijk op basis van verschillende onderzoeken van oordeel dat emissiearme stalsystemen niet doen wat ze beloven. Het is dan ook bijzonder om te zien dat de provincie Noord-Brabant voorlopig blijft volhouden dat deze stalsystemen moeten worden gerealiseerd.

Advies nodig?

Zit je met vragen en heb je advies nodig? Wij kunnen je helpen! Neem contact op met advocaat Ruud Verkoijen of één van zijn collega’s.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×