BLOG | Eva Korver: Zes praktische tips

Praktische tips om jou als werkgever te helpen om arbeidsongevallen te voorkomen of te beperken.

Als werkgever heb je de verplichting om maatregelen te treffen die het risico op een arbeidsongeval (zo veel mogelijk) beperken of voorkomen. En hiervoor geef ik je zes praktische tips: creëer een veilige werkplek, maak je werknemers bewust van het gevaar en waarschuw hen regelmatig, beperk de werkdruk van je werknemers, zorg voor juiste werk- en beschermingsmiddelen, regel een BHV’er en begeleid je werknemer na het arbeidsongeval.

Tip 1: Creëer een veilige werkplek

Mijn eerste tip is: zorg ervoor dat jij als werkgever regelmatig een overzicht  maakt van de Arbo risico’s en de benodigde maatregelen om deze risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Hiervoor kun je gebruik maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E  zal ik in een volgende blog toelichten. Ook kun je een veilige werkplek creëren door voor een opgeruimde werkvloer en goede en veilige voorzieningen te zorgen. Tot slot kun jij het goede voorbeeld geven door zelf de maatregelen in acht te nemen.

Tip 2: Maak je werknemers bewust van het gevaar

De Arbowet geeft aan dat je als werkgever je werknemers doeltreffend moet inlichten over de werkzaamheden en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ook moet je de werknemers inlichten over de maatregelen die je getroffen hebt om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Je kunt ze inlichten tijdens een overleg of via een e-mail.

Als werkgever kun je een boete opgelegd krijgen na een arbeidsongeval. Deze boete kan minder worden (gematigd worden) als je aantoont dat je voldoende instructies hebt gegeven aan je werknemers. Zorg daarom dat je voldoende specifieke voorlichting en instructies geeft aan je werknemers en dat je werknemers weten hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. In een volgend nieuwsbericht van deze reeks wordt verder ingegaan op de boete die de Arbeidsinspectie kan opleggen en de mogelijkheden tot matiging van deze boete.

Adequaat toezicht

Houd ook adequaat toezicht op de naleving van deze maatregelen door je werknemers. Hoe beter zij zijn ingelicht, hoe beter zij de risico’s op arbeidsongevallen kunnen voorkomen of beperken. Herhaal en waarschuw je werknemers regelmatig. Lees in het vorige nieuwsbericht meer over het waarschuwen van werknemers.

We raden je aan om voor de toezicht op de naleving van de maatregelen iemand aan te stellen, bijvoorbeeld een leidinggevende of veiligheidsverantwoordelijke. Hij of zij is dan ook degene die verantwoordelijk is voor het herhalen van de maatregelen en als ze niet worden nageleefd, de werknemers waarschuwen. De werknemers kunnen dan aan hem of haar vragen stellen en/of met initiatieven komen over welke maatregelen eventueel nog getroffen kunnen worden om een nog veiligere werkomgeving te realiseren.

Ga na of je werknemers voldoende geïnformeerd zijn door te vragen of ze:

  • De risico’s op hun werkplek kunnen aanwijzen.
  • De risico’s voor verschillende situaties en omstandigheden kunnen benoemen.
  • De genomen maatregelen op hun werkplek kunnen aanwijzen.
  • Kunnen aangeven welke maatregelen wanneer genomen moeten worden.
  • Kunnen demonstreren hoe bepaalde maatregelen genomen moeten worden.

Tip 3: Beperk de werkdruk van je werknemers

De kans op een arbeidsongeval kan worden toegenomen door een te hoog werkdruk van  werknemers. Een te hoog werkdruk kan leiden tot werkstress en dat kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van je werknemers. Stel je werknemer heeft te veel taken en werkt daarom harder dan zijn collega. Je werknemer raakt daardoor in de stress en vergeet bijvoorbeeld zijn anti-slip schoenen aan te doen (een maatregelen die jij getroffen hebt). Op enig moment glijdt hij uit en breekt hij zijn been. Door zijn stress of werkdruk was deze werknemer niet meer scherp. Om dergelijke situaties te voorkomen, raden we je aan om met je werknemers in overleg te gaan en na te vragen of zij een te hoge werkdruk en/of stress ervaren. Als zij aangeven dat dit het geval is, neem maatregelen om de werkdruk en/of de stress te beperken. Je kan op verschillende manieren de werkdruk verlagen. Eén daarvan is het maken van een takenlijst en het gebruiken van een goede agenda. Op die manier krijgen je werknemers een beter overzicht van hun taken en kunnen ze op tijd aangeven dat hun werkdruk te hoog wordt.

Tip 4: Zorg voor de juiste werk- en beschermingsmiddelen

Om aan de zorgplicht te voldoen moet je als werkgever nagaan welke werk- en beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. Je kan hiervoor in de Arbowet en het Arbobesluit kijken. Ook kan je de CAO en Arbocatalogi raadplegen. In de Arbocatalogi worden de afspraken van werkgevers- en werknemersorganisaties opgenomen over de manier waarop zij aan de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken willen gaan voldoen. Deze catalogus bevat een beschrijving van technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen. In het vijfde artikel van deze reeks wordt verder ingegaan op de naleving van een Arbocatalogi door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ik zal enkele voorbeelden van juiste werk- en beschermingsmiddelen noemen die je kan nemen. Als je werknemers op een bouwplaats of in een fabriek werken, kan je ze een bouwhelm en bouwschoenen meegeven. Ook kan je ervoor zorgen dat je werknemers met nieuwe machines en apparatuur werken; met nieuwe technieken kunnen betere en veiligere machines en apparatuur worden gebouwd.

Tip 5: Zorg voor bedrijfshulpverlening

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren en op grond daarvan een of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan te wijzen. Om te bepalen hoeveel BHV’ers jouw onderneming moet aanstellen, moet je rekening houden met de grootte van en de risico’s die spelen bij jouw onderneming. Bijvoorbeeld als je een bouwbedrijf bent en je werknemers op twee locaties werken, wijs dan twee BHV’ers aan: een voor op kantoor en een voor op de bouwplaats. Als werkgever mag jij ook als BHV’er optreden, maar als jij er niet bent dan moet iemand anders deze taak overnemen.

Een BHV’er helpt met het vergroten van de veiligheid van je bedrijf. Zij of hij is een werknemer die speciaal is opgeleid om bij gevaarlijke situaties hulp te verlenen aan andere werknemers of gasten.  Als werkgever moet jij ervoor zorgen dat zij of hij over een goede opleiding en uitrusting beschikt om haar of zijn taken uit te voeren. Als werkgever kan je de BHV’er ieder jaar een herhalingscursus laten volgen. Ook kan je, om haar of zijn werk als BHV’er te stimuleren, de BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor deze extra taak. Kijk hier voor meer informatie over de BHV-ers.

Tip 6: Regel goede begeleiding na een ongeval

We adviseren je om na een arbeidsongeval je werknemer goed te begeleiden. Hoe je dat als werkgever kan doen, zal ik in een volgend artikel toelichten.

Conclusie

Zorg dat je alle mogelijke maatregelen neemt om een arbeidsongeval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, want: een goed begin is het halve werk.

Wordt vervolgd

In mijn volgende blog wordt nader ingegaan op het creëren van een veilige werkplek door het uitvoeren van de risicoanalyse, de zogenaamde RI&E.

Vragen

Heb jij als werkgever nog vragen over hoe je deze tips in de praktijk kunt toepassen, neem dan contact op met mij of met één van mijn collega’s.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×