Advisering door tussenpersoon:

Voor een zorgvuldig advies doorloopt de tussenpersoon grofweg vier fasen:

  1. Kennismaking: bespreken vraag van de klant en globale inventarisatie van de situatie van de klant om te kunnen bepalen of passende dienstverlening kan worden geboden.
  2. Beeldvorming: inventariseren wat het doel van de klant is, welk risico acceptabel is, wat zijn financiële positie is, welke kennisniveau de klant heeft, wat het bedrijf van de klant doet en wat zijn risico’s zijn.
  3. Oplossing: aan de hand van het gevormde klantbeeld een product aan de klant aanbieden. Van belang is dat dit advies goed vastgelegd wordt.
  4. Doorlopende nazorg: ondersteuning van de klant tijdens de looptijd van het financiële product.

Algemene Wft-zorgplicht

Gedurende al deze fasen bestaat er voor de tussenpersoon een algemene zorgplicht op basis van de Wft (artikel 4:24a Wft). Essentieel is dat een tussenpersoon moet handelen in het belang van de klant.

Specifieke Wft-zorgplichten

Daarnaast zijn er in de Wft specifieke zorgplichten opgenomen:

  • Informatie: Zo is een tussenpersoon verplicht om correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken (artikel 4:19 Wft).
  • Ken uw klant: Ook geldt er een onderzoeksplicht; het ‘ken uw klant’-principe. Een tussenpersoon moet in het belang van de klant bepaalde informatie inwinnen, voor zover dit relevant is voor het geven van het advies (artikelen 4:23 en 4:24 Wft). Het gaat dan bijvoorbeeld over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. De tussenpersoon moet haar advies hierop baseren en hij moet de overwegingen die tot een bepaald advies geleid hebben toelichten.
  • Wijzigingen: De tussenpersoon heeft tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht (artikelen 4:20 en 4:21 Wft). De tussenpersoon moet de klant informeren over wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt zodat de klant in staat is om een goede beoordeling van het financiële product of de financiële dienst te maken. Deze zorgplicht is doorlopend en is de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon tenzij de tussenpersoon met de betrokken aanbieder van het financiële product of de financiële dienst heeft afgesproken dat die aanbieder de klant informeert.

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Civiele zorgplicht

Let op dat er naast de Wft-zorgplicht ook een civiele zorgplicht bestaat. Deze houdt in, dat de tussenpersoon zich richting de klant zorgvuldig moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.

Kan de Wft-zorgplicht worden uitgesloten in een contract?

Een tussenpersoon kan met de klant afspreken welke diensten wel en welke niet worden verricht en tegen welke prijs. Uitsluiten van de Wft-zorgplicht kan niet, ook niet wanneer de klant hier expliciet voor tekent.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met advocaat Thomas Berkhout (t.berkhout@gca.nl).

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×