Werkgevers opgelet: wijs werknemers tijdig op het verval van hun vakantiedagen!

Inmiddels is het alweer mei 2022. Waarschijnlijk zijn de meeste werknemers al bezig met het plannen wanneer zij hun vakantiedagen dit jaar gaan opnemen of hebben ze al vakantie aangevraagd of opgenomen. Over het algemeen gaat het dan om vakantiedagen die dit jaar zijn – of nog worden – opgebouwd. Soms nemen werknemers ook nog vakantiedagen uit voorgaande jaren mee. In de wet is bepaald dat vakantiedagen uit voorgaande jaren na verloop van een bepaalde termijn komen te vervallen en/of verjaren.

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat je als werkgever de plicht hebt om je werknemers actief te informeren over het vervallen en verjaren van hun vakantiedagen, maar het Europees Hof heeft zich ook uitgelaten wat ook wat de gevolgen zijn als de werkgever zijn informatieplicht niet nakomt.

Werknemers hebben standaard recht op wettelijke vakantiedagen en meestal worden bovenwettelijke vakantiedagen ook toegekend. Maar deze vakantiedagen zijn niet onbeperkt geldig.

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat betekent dat vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2021, op 1 juli 2022 komen te vervallen.Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas vijf jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

In de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is bepaald dat je als werkgever jouw werknemers daadwerkelijk de mogelijkheid moet bieden om de vakantiedagen op te nemen en hen zelfs daartoe moet aanzetten. Daarnaast moet je als werkgever jouw werknemers ook informeren en erop wijzen dat zij hun vakantiedagen verliezen als zij deze niet binnen de gestelde termijn opnemen (bijvoorbeeld de wettelijke vakantiedagen van 2021 voor 1 juli 2022). Doet je dit als werkgever niet, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Als werkgever moet je er niet alleen op letten dat je de informatieplicht nakomt, maar ook dat je kan bewijzen dat je dat hebt gedaan. Als er namelijk een geschil ontstaat over de vakantiedagen, dan zal je als werkgever moeten bewijzen dat je aan de informatieplicht hebt voldaan. Kan je dit als werkgever niet? Ook dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Als de vakantiedagen niet zijn komen te vervallen en/of zijn verjaard, betekent dat dat een werkgever de vakantiedagen op een later moment alsnog moet toekennen of zelfs moet uitbetalen bij het einde van het dienstverband van de werknemer. Zorg er dus voor dat je de informatieplicht op de juiste wijze wordt nakomt, zodat je later niet voor verrassingen komen te staan.

Advies

Wij adviseren jou als werkgever daarom als volgt. Wanneer een werknemer momenteel nog wettelijke vakantiedagen uit 2021 heeft openstaan, wijs de werknemer daar dan op en stel hem of haar in de gelegenheid deze dagen op te nemen. Wij raden aan om de werknemer zo snel mogelijk, op individueel niveau en schriftelijk hierover te informeren.

In een e-mail of brief kan de werknemer geattendeerd worden op het exacte aantal wettelijke vakantiedagen/vakantie-uren dat is opgebouwd in 2021 en het gevolg van het niet opnemen van deze vakantiedagen vóór 1 juli 2022. Wijs de werknemer hierbij expliciet op het feit dat de wettelijke vakantiedagen die niet worden opgenomen per 1 juli a.s. komen te vervallen. Voor werknemers met een groot ‘saldo’ aan wettelijke vakantiedagen, kan je een concreet voorstel doen voor een periode waarin de werknemer deze vakantie kan opnemen. Daarnaast raden wij aan om na 1 juli 2021 aan de werknemer te schriftelijk bevestigen dat zijn of haar wettelijke vakantiedagen uit 2022 daadwerkelijk zijn vervallen.

Mocht je vragen hebben over het vervallen dan wel verjaren van vakantiedagen of wil je weten hoe om te gaan met een stuwmeer aan vakantiedagen, neem dan contact op met Team Arbeidsrecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×