Verzoek indienen planschade stalderingsregeling

 

De tijd tikt! Het eventueel indienen van een verzoek om planschade door de bouwbeperking van dierenverblijven in Noord-Brabant, oftwel de stalderingsregeling’.

Op 8 juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant de regeling Verordening Ruimte 2014, actualisatie 2017 vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het alleen mogelijk is om nieuwe dierenverblijven te ontwikkelen als er op een andere plek in hetzelfde gebied dierenverblijven verdwijnen. Specifiek houdt deze regeling in dat wanneer een veehouder een nieuw dierenverblijf wil bouwen, 110% van de beoogde toename aan oppervlakte aan bebouwing (inmiddels is dit al 120%) moet worden gesaneerd door sloop of herbestemming van dierenverblijven van een hokdierhouderij. Deze regel heeft volgens de provincie twee doelen. Het tegengaan van verdere regionale concentratie van varkenshouderijen in Oost- en Midden-Brabant en het voorkomen van leegstand.

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de uitbreiding voor de huisvesting van dieren wordt geweigerd als er niet elders binnen hetzelfde stalderingsgebied een oppervlakte van tenminste 110% van de beoogde toename door sloop of herbestemming is gesaneerd. In situaties waarin je als veehouder niet kan voldoen aan deze regeling heeft dit als gevolg dat een uitbreiding niet mogelijk is. Deze weigering heeft als gevolg dat er sprake is van aanmerkelijke negatieve invloed op de waarde van het bedrijf. De uitbreidingsmogelijkheden binnen het bedrijf worden fors beperkt en er dient tenminste een aanzienlijke investering te worden gepleegd.

Het staat vast dat de regeling ertoe leidt dat door de Verordening Ruimte sprake is van een nadeligere planologische situatie. Waar het eerst wel mogelijk was om een dierenverblijf te bouwen, moet er nu eerst een ander dierenverblijf worden gesloopt of gesaneerd.

Dien je verzoek om planschadevergoeding in voor 15 juli 2022!

Een verzoek om planschadevergoeding kan worden ingediend wanneer er door een bestemmingsplan of regeling sprake is van financiële schade. Vanwege de beperkende invloed van de stalderingsregeling is een verzoek om planschade de aangewezen route om kenbaar te maken dat je schade lijdt en in aanmerking wil komen voor vergoeding ervan. Het planschadeverzoek ziet op waardevermindering van het perceel doordat het niet meer mogelijk is om stallen op het perceel te bouwen. Het verschil tussen de waarde van de grond met én zonder de mogelijkheid tot het bouwen van stallen is de geleden schade waarvoor planschade kan worden gevraagd.

De termijn voor het indienen van planschade is vijf jaar na bekendmaking van de vaststelling van het besluit dat tot planschade heeft geleid. Het besluit van de provincie Noord-Brabant is op 14 juli 2017 bekendgemaakt. Dit houdt in dat uiterlijk 15 juli 2022 een verzoek moet zijn ingediend om vergoeding van geleden planschade. Ben je te laat? Dan bestaat er geen mogelijkheid om je extra kosten te laten vergoeden.

Inmiddels zijn er al enkele verzoeken om planschadevergoeding hiervoor ingediend. Deze zijn in eerste instantie door de provincie afgewezen, ondanks dat de door de provincie ingeschakelde deskundige aangaf dat er sprake was van planschade die vergoed diende te worden. Daarover loopt nu een procedure. Een andere door de provincie ingeschakelde deskundige heeft recent over enkele andere aanvragen ook geoordeeld dat sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking hoort te komen. De deskundigen zitten hierover dus op een lijn: planschade als gevolg van de stalderingsregeling hoort voor vergoeding in aanmerking te komen.

Hulp nodig?

Heb je schade geleden doordat jouw bouwplannen geen doorgang konden vinden vanwege de realisatie van dierenverblijven? Denk er dan over na om een verzoek tot planschade in te dienen. Wij helpen je graag verder, neem contact op met Lars Pronk tel 06 2133 2189 of met één van zijn collega’s.

Wees er snel bij, want het termijn loopt 15 juli 2022 af.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×