UPDATE STIKSTOFAANPAK: 2 stoppersregelingen in concept

In Nederland is de stikstofbelasting van de natuur een groot probleem. Het kabinet zet vol in op verlaging van de stikstofuitstoot. Ondanks de vele inspanningen reeds vanuit de landbouwsector worden ook maatregelen genomen om in die sector de stikstofuitstoot verder terug te dringen.
Op 10 mei 2022 zijn er twee nieuwe stoppersregelingen gepubliceerd in concept. Het gaat om de Subsidieregeling landelijke beëindiging veehouderijlocaties voor stikstofreductie (LBV) en de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De regelingen in concept zijn hier onder het kopje ‘relevante documenten’ te vinden. Tot 13 juni 2022 is het mogelijk om te reageren op deze regelingen in concept.
De stoppersregelingen in het kort

Met de LBV is het voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders mogelijk om hun bedrijf of locatie door middel van deze regeling te stoppen. De subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de productierechten en het waardeverlies van de capaciteit. Om in aanmerking te komen voor deze stoppersregeling moet wel worden voldaan aan een drempelwaarde. Op dit moment wordt er een online tool ontwikkeld waarmee je kan bepalen of je aan deze drempelwaarde voldoet. Er is dus nog geen specifieke duidelijkheid over de drempelwaarde.
De regeling geeft ook regels over de rangschikking van aanvragen. Een aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate de bijdrage van de desbetreffende veehouderijlocatie aan de stikstofdepositie groter is (afgezet tegen de hoogte van het subsidiebedrag).
Met de MGA-2 regeling kunnen provincies piekbelasters rond een Natura 200-gebied actief benaderen en opkopen. De vergoeding zal bestaan uit een marktconforme vergoeding op basis van onafhankelijke rapporten.
Beroepsverboden?
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de LBV is dat er een overeenkomst met de Staat moet worden getekend met daarin de bepaling dat niet langer op de betreffende locatie landbouwhuisdieren worden gehouden. Het is vanaf dat moment niet langer toegestaan om op de locatie landbouwhuisdieren te houden.
Op een andere locatie een doorstart maken is mogelijk. Wel met een beperking dat het niet om dezelfde diersoorten met productierecht mag gaan die werden gehouden op de locatie waar de veehouderij is beëindigd.
Indien de regeling op dit punt geen wijzigingen ondergaat, moet desondanks dus wel bij aanmelding rekening worden gehouden met deze beroepsbeperkingen.
De regeling voor de opkoop van piekbelasters (MGA-2) voorziet niet in zo’n beroepsverbod. Een veehouder mag in beginsel elders weer vee gaan houden. Wel geldt dat het moet gaan om het houden van dieren met productierechten.
En nu?
De stoppersregelingen zijn nog niet in werking getreden. De consultatiefase is stap 1 in het hele vaststellingsproces. Het is tot 13 juni 2022 mogelijk om te reageren op deze regelingen in concept. De volgende stap is dat definitieve ontwerp-besluiten volgen van deze regelingen, gevolgd door een definitieve vaststelling van de regelingen.

Neem contact op, de koffie staat klaar
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over deze regelingen. Je kunt daarom vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via info@gca.nl of telefonisch op ons algemene nummer (088 0034 300), maar rechtstreeks contact zoeken met een van de advocaten kan natuurlijk ook. We ontvangen je graag op ons kantoor, waar de koffie uiteraard klaar staat. Waar nodig verwijzen we je door binnen ons uitgebreid netwerk aan adviseurs die met jou de aanvraag in orde kunnen maken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×