Reorganisatiepakketten

Om iedere ondernemer een passend aanbod te kunnen doen, hebben wij onze juridische bijstand onderverdeeld in verschillende pakketten, met vaste prijzen. Zo voorkomen we dat je achteraf voor verrassingen komt te staan.

A: Advocaat die met je meekijkt B: Samen aan de slag C: GCA ontzorgt D: I XXL
Eerste fase*
Bespreking
Beoordeling kans van slagen
Opstellen reorganisatieplan
Adviesaanvraag ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
Melding Collectief Ontslag
Voorlopige UWV aanvraag (deel A)
Informatievoorziening aan personeel
Voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden
Onderhandeling met werknemers
Prijs * € 1.650,00 € 2.750,00 € 4.500,00 € 7.500,00
Tweede fase*
UWV procedure (deel B en deel C)
Beoordeling verweer
Reactie richting UWV als reactie op verweer van werknemer
Opzegging van de arbeidsovereenkomst
Prijs ** € 175,00 per uur € 175,00 per uur € 175,00 per uur € 175,00 per uur
Pakket A Pakket B Pakket C Pakket D

*Een gedetailleerde uitleg van elk onderdeel is onderaan de pagina te vinden
**Prijs is exclusief btw en geldt voor maximaal 10 werknemers.  Voor iedere extra werknemer geldt er een surplus van € 200,00 excl btw. Wanneer het pakket niet toereikend blijkt, kunnen er extra uren tegen een gereduceerd uurtarief van € 175,00 worden bijgekocht.

Bij de beslissing tot herstructurering en reorganisatie komt een hoop kijken. GCA streeft ernaar je te ontzorgen. Waar moet je rekening mee houden?    

Beoordeling of een procedure kansrijk is Het UWV zal beoordelen of er:
  • Aannemelijk is gemaakt dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen door bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
  • De juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel);
  • Geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Opstellen reorganisatieplan Een reorganisatieplan kan een goede hulp zijn bij het verkrijgen van inzicht in de situatie. Bovendien helpt het om alvast alle benodigde informatie op een rijtje te krijgen voor alle vervolgstappen die genomen moeten worden. Bij bedrijfseconomisch ontslag is afspiegelen de voorgeschreven methode om te bepalen welke werknemers voor ontslag moeten worden voorgedragen. Maar als een cao van toepassing is met een eigen selectiemethode, dan mag of moet (afhankelijk van de cao-regeling) die methode worden gebruikt. Voorwaarde voor een rechtsgeldige cao-methode is wel dat een onafhankelijke cao-ontslagcommissie de ontslagen toetst.

Adviesaanvraag ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging Als je een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PvT) hebt, dan moet worden onderzocht of en hoe de OR, PvT betrokken moet worden bij de (voorgenomen) reorganisatie.

Melding Collectief Ontslag Als de herstructurering of reorganisatie binnen een tijdvak van drie maanden leidt tot de beëindiging van dienstverbanden met ten minste twintig werknemers die werkzaam zijn binnen één werkgebied van het UWV, dan is de Wet melding collectief ontslag van toepassing.

Voorlopige UWV aanvraag (deel A) Uiteraard hoop je dat je er in onderling overleg met je werknemer uit kan komen. Daarom kan je ervoor kiezen om een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen en een verzoek om uitstel te doen. Dat geeft je de mogelijkheid om na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) te onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst. Het is verder waardevol, omdat een eventuele ziekmelding van de werknemer na ontvangst van de voorlopige aanvraag door het UWV een eventuele verdere UWV procedure niet in de weg staat.  

Informatievoorziening aan personeel Belangrijk is dat je je personeel goed en volledig op de hoogte brengt. Het is immers een ingrijpende maatregel voor een werknemer. Dit kan door middel van een informatiebijeenkomst en/of informatiebrief.  

Voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden en onderhandeling met werknemers Met een concept vaststellingsovereenkomst en uitlegbrief kan een werknemer getriggerd worden om er in onderling overleg met je uit te komen. Daarom is het aan te raden om iedere werknemer voorafgaand aan de verdere UWV procedure een voorstel te doen.  

UWV procedure Als je geen overeenstemming hebt weten te bereiken binnen de termijn waarvoor je uitstel hebt gevraagd, zal je deel B en deel C van de formulieren moeten indienen bij het UWV. Dat is een uitgebreide onderbouwing van de redenen waarom je tot ontslag wenst over te gaan en waarom je juist afscheid wilt nemen van deze werknemer. Je moet rekening houden met een uitgebreide onderbouwing waarin je met bijlagen de noodzaak tot herstructurering of reorganisatie zal moeten aantonen. Ook moet je onder andere inzoomen op de specifieke functie, herplaatsing en eventuele ziekte van de werknemer. Deze formulieren dien je in bij het UWV en vervolgens kan een werknemer hiertegen in verweer gaan. Uiteraard mag jij als werkgever hier nog op reageren.  

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×