Thomas Berkhout

Advocaat vastgoed, onderneming en incasso

0493-331481
06-54904326
t.berkhout@gca.nl

Na afronding van mijn studie Nederlands Recht (Profiel Privaatrecht) aan de Universiteit Maastricht, ben ik in 2009 in dienst getreden bij Goorts + Coppens, waar ik begon voor de teams Arbeid en Onderneming. Vanaf 2010 heb ik de overstap gemaakt naar de teams Vastgoed en Onderneming. Binnen deze vakgroepen houd ik mij met name bezig met het adviseren en procederen over (commerciële) contracten, het verzekeringsrecht en incassozaken.

 In 2019 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren succesvol afgerond. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het contractenrecht.

Thomas Berkhout heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht (Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation)
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Duidelijk en snel reageren is mijn stijl

Meer van Thomas Berkhout
20991230
Nieuws Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is aangenomen! 07/06/2019

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet "kwaliteitsborging voor het bouwen". De bouwer van een nieuwbouwwerk krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen - Goorts coppens advocatenkantoor

N 20190607
Nieuws Exonoratiebeding: ”De directie stelt zich niet aansprakelijk,…” 27/05/2019

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, de één wat vaker dan de ander: partijen die hun aansprakelijkheid uitsluiten. Is het niet bij het ophangen van een jas in de garderobe, dan wel in algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst. Een beding dat aansprakelijkheid uitsluit in algemene voorwaarden heet een exonoratiebeding. Een beroep op een exoneratieclausule slaagt echter niet altijd.

exonoratiebeding

N 20190527
Nieuws Boetebeding in een overeenkomst 21/05/2019

Regelmatig wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding in een arbeidsovereenkomst, in de algemene voorwaarden of in een koopovereenkomst. Een boetebeding is een bepaling in de overeenkomst waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de ander een boete moet betalen.

Boetebeding arbeidsovereenkomst algemene voorwaarden koopovereenkomst

N 20190521
Nieuws Algemene voorwaarden opstellen?! 05/03/2019

Bijna ieder bedrijf gebruikt ze wel: algemene voorwaarden, oftewel ‘de kleine lettertjes’. Algemene voorwaarden worden vaak over het hoofd gezien bij het sluiten van overeenkomsten. Dat kan voor problemen zorgen als de afspraken die je met een ander bedrijf maakt (bijvoorbeeld over de levering van een product of dienst) niet lopen zoals je had verwacht.

Algemene voorwaarden opstellen

N 20190305