Ruud Verkoijen

Advocaat milieu + omgeving

0493-331474
06-21837443
r.verkoijen@gca.nl

Vanaf 1 juli 2014 ben ik werkzaam als advocaat bij Goorts + Coppens. Voor die tijd was ik als jurist werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar en in die periode heb ik in de avonduren mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht voltooid. Zowel in mijn huidige praktijk als voorheen, heb ik mij gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht. Dat ik eerder nog 12 jaar bij een viertal gemeenten werkzaam ben geweest, komt in de dagelijkse praktijk van pas. Mijn belangstelling gaat met name uit naar het omgevingsrecht, handhavingszaken en de Natuurbeschermingswet. Ook voor burenkwesties kunt u bij mij terecht.

Samen voor het beste resultaat!

Meer van Ruud Verkoijen
20991230
Nieuws Ruud Verkoijen I over de juridische procedures van veehouders 22/01/2019

 In het artikel van Vakblad Agrio geeft Advocaat Ruud Verkoijen zijn mening over de hoeveelheid procedures rondom veehouders.

N 20190122
Nieuws Het bestemmingsplan - Buitengebied Nuenen - ligt ter inzage! 03/01/2019

Op 20 december 2018 is het bestemmingsplan buitengebied Nuenen vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hele buitengebied van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Bestemmingsplan Buitengebied Nuenen

N 20190103
Nieuws PIP “PAS Leegveld Deurne” en projectplan “Leegveld” ter inzage! 19/12/2018

Afgelopen zomer zijn een ontwerp-inpassingsplan en een ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Tot en met 29 juni 2018 was het mogelijk om hier zienswijzen tegen in te dienen. Door omwonenden zijn onder meer zorgen geuit over de noodzakelijke boskap, muggenoverlast en mogelijke schade aan woningen en percelen door vernatting.

Projectplan Leegveld ter inzage

 

N 20181219
Nieuws Veghel-Asten | Inpassingsplan N279 ter inzage 18/12/2018

Begin dit jaar is er een start gemaakt met het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 Veghel-Asten. Met het plan wordt de aanleg/uitbreiding/aanpassing van de N279 mogelijk gemaakt. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor jouw woon- en leefklimaat en eventuele bedrijfsmatige activiteiten.

Inpassingsplan N279 Asten Veghel, Goorts Coppens advocaten adviseurs

N 20181218