Ruud Verkoijen

Advocaat milieu + omgeving

0493-331474
06-21837443
r.verkoijen@gca.nl

Vanaf 1 juli 2014 ben ik werkzaam als advocaat bij Goorts + Coppens. Voor die tijd was ik als jurist werkzaam bij een rechtsbijstandverzekeraar en in die periode heb ik in de avonduren mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht voltooid. Zowel in mijn huidige praktijk als voorheen, heb ik mij gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht. Dat ik eerder nog 12 jaar bij een viertal gemeenten werkzaam ben geweest, komt in de dagelijkse praktijk van pas. Mijn belangstelling gaat met name uit naar het omgevingsrecht, handhavingszaken en de Natuurbeschermingswet. Ook voor burenkwesties kunt u bij mij terecht.

Ruud Verkoijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Agrarisch recht 
  • Algemene praktijk (Bestuursrecht) 
  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Samen voor het beste resultaat!

Meer van Ruud Verkoijen
20991230
Nieuws Vanaf 25 November inschrijving subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend 25/11/2019

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf vandaag (maandag 25 november 2019) aanmelden bij de RVO voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

N 20191125
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de Bouw- en Infra-sector: kan er weer gebouwd worden? 05/11/2019

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Goorts + Coppens voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst specifiek gericht op de bouw. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State liggen vele nieuwbouwwijken, wegen en zelfs Lelystad Airport stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, hebben vakbonden een noodwet geëist en zijn sommige provincies zelfs verder gegaan in hun beleid dan het kabinet voorstelde.  

N 20191105
Nieuws STIKSTOF-bijeenkomst voor de AGRO-sector: hoe moeten we verder? 05/11/2019

Op woensdag 27 november 2019 organiseert Goorts + Coppens speciaal voor relaties en geïnteresseerden een geheel kosteloze informatieve bijeenkomst over stikstof. Sinds het Programma Aanpak Stikstof is gesneuveld, liggen veel vergunningstrajecten stil. Ondertussen heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eerste advies uitgebracht, demonstreerden boeren op het Malieveld, stelden een aantal provincies hun beleid vast, en worden langzaam aan de eerst ideeën voor de toekomst geventileerd door het ministerie.

N 20191105
Nieuws Stikstofregels voor Limburgse boeren 28/10/2019

Limburgse boeren nu daadwerkelijk tegemoet gekomen. Het was al aangekondigd door het provinciebestuur van Limburg, maar ze zijn er. De versoepelde beleidsregels voor de Limburgse boeren. 

 

N 20191028