Beschermingsbewind en curatele

Beschermingsbewind

Een meerderjarige (vanaf 18 jaar) wordt in staat geacht zelf beslissingen te nemen ten aanzien van zijn financiën en zijn persoonssituatie. Soms kan een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) zijn financiële belangen niet goed behartigen, denk daarbij bijvoorbeeld aan (beginnende) dementie. In dat geval kan het wenselijk zijn dat er een bewind wordt uitgesproken. Er wordt dan een bewindvoerder benoemt die het beheer voert over het vermogen en financiële beslissingen neemt. Het gaat dus vooral om de bescherming van de financiële belangen van de meerderjarige die dat zelf (tijdelijk) niet kan.

Dit beschermingsbewind is overigens niet hetzelfde als het bewind dat wordt uitgesproken op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In laatstgenoemd geval wordt een bewindvoerder benoemd omdat er veel schulden zijn. Deze bewindvoerder beschermt niet de onder bewind gestelde schuldenaar maar zorgt er met name voor dat de schuldeisers zoveel mogelijk hun geld ontvangen.

Curatele

In geval van curatele worden niet alleen de financiële belangen van een meerderjarige beschermd maar ook andere, persoonlijke, belangen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een huurovereenkomst of het nemen van beslissingen over verpleging en/of verzorging.

Rechtbank

Zowel onderbewindstelling als curatele zijn ingrijpende beslissingen die door een rechtbank worden opgelegd. De wet bepaalt precies wie om curatele of bewind mogen verzoeken en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Voor het indienen van het verzoek tot bewind of curatele is geen advocaat nodig: de benodigde informatie en de in te vullen formulieren zijn te vinden via rechtspraak.nl. De rechtbank zal het verzoek in behandeling nemen en normaal gesproken

Het benaderen van een advocaat kan desalniettemin zinvol zijn in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld op het moment dat er verdeeldheid is over de vraag of iemand onder bewind of curatele moet worden gesteld of over de vraag wie dan bewindvoerder of curator mag worden. Ook als je zelf met een verzoek geconfronteerd wordt en van mening bent dat de beschermingsmaatregel niet nodig is, is het raadzaam een advocaat in te schakelen.

Wij adviseren en procederen onder andere over:

  • het instellen van een beschermingsmaatregel dan wel het voorkomen daarvan;
  • het wijzigen van het in het verleden opgelegde beschermingsmaatregel.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×