Aanpak

 • Na het neerleggen van een incassozaak bij GCA-Incasso, zal  binnen maximaal 2 werkdagen een sommatiebrief c.q. ingebrekestelling verstuurd worden aan de debiteur met een korte termijn (5 dagen) om tot betaling over te gaan. Indien u een incasso-abonnement heeft, wordt er al in een eerder stadium in contact getreden met de niet-betalende debiteur (zie “Waarom GCA-Incasso“).
 • Indien er contact door de debiteur wordt opgenomen om een betalingsregeling af te spreken, is het uitgangspunt van een eventuele betalingsregeling, dat deze maximaal 10 weken mag duren.
 • Indien betaling uitblijft wordt éénmaal telefonisch contact opgenomen met de debiteur en worden rechtsmaatregelen aangekondigd.
 • Het uitgangspunt van de werkwijze van GCA-Incasso is dat er eenmaal schriftelijk en indien nodig daarna eenmaal telefonisch contact wordt gezocht met de debiteur.
 • Als dit geen resultaat oplevert, zal GCA-Incasso over willen gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. De aanpak kan, afhankelijk van uw wensen, verschillend zijn. Verdere stappen worden enkel genomen in goed overleg met u als opdrachtgever.
 • Er zijn 2 opties om maximale druk op de debiteur te zetten, waarbij het doel van GCA-Incasso is om ook alle bijkomende kosten bij de debiteur neer te leggen:
  1.    verzoek tot faillietverklaring indienen; of
  2.    (conservatoir) verhaalsbeslag leggen en/of het opstarten van een incassoprocedure.
 • In verband met de instandhouding van de klantrelatie met uw niet-betalende debiteur, kan voor een andere aanpak worden gekozen. Een en ander wordt vooraf met u besproken.
 • Voordat er wordt overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen (dus het leggen van beslag, het starten van een procedure of het aanvragen van faillissement), kan het laten onderzoeken van verhaalsmogelijkheden een optie zijn, om te bezien of het zinvol is om verdere stappen te ondernemen. GCA-Incasso heeft goede ervaringen met Recherche- en Adviesbureau Midden Brabant te Tilburg (www.ramb.nl).
 • In het merendeel van de gevallen wordt er naar aanleiding van een verzoek tot faillietverklaring alsnog volledig betaald (inclusief kosten faillissementsaanvraag).
 • Met een beslaglegging wordt geprobeerd de gelden/bezittingen van de debiteur veilig te stellen, zodat een betaling (na het voeren van een procedure) kan plaatsvinden. Of een beslag doel treft, is vooraf niet zeker (met name bij een derdenbeslag, zoals op een bankrekening). In het geval van  beslaglegging, moet binnen 14 dagen ook daadwerkelijk een procedure worden starten. Gaat een debiteur failliet, dan vervalt het beslag.
 • In een procedure kan een debiteur verweer voeren. Dan dient de debiteur een schriftelijk verweer in en volgt er daarna meestal een zitting. Meestal zal er daarna een vonnis volgen.
 • Reageert de debiteur niet op de dagvaarding, dan zal de rechter de vordering (bij verstek) toewijzen.
 • Indien er daadwerkelijk tot beslaglegging en het opstarten van een procedure wordt overgegaan, zal vervolgens bij een gunstig vonnis de deurwaarder worden ingeschakeld, om het vonnis te laten betekenen met bevel tot betaling en het vonnis ten uitvoer te laten leggen.
 • Indien tijdens de behandeling van de incasso blijkt dat de debiteur een in rechte te respecteren verweer tegen de openstaande factuur voert, dan is er geen sprake meer van een onbetwiste incasso (de verschuldigdheid van de factuur wordt niet ontkend), maar van een betwiste incasso. Hiervoor gelden andere tarieven. GCA-Incasso zal in een dergelijk geval contact opnemen met u en overleggen over het gewenste vervolg en de haalbaarheid van het verweer van de debiteur.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Thomas Berkhout

Advocaat Onderneming

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×