Beneficiaire aanvaarding en dan?

Een executeur is de persoon die in een testament wordt aangewezen om de afwikkeling van de nalatenschap te verzorgen. Het testament geeft normaal gesproken aan hoe uitgebreid de taken van de executeur zijn. In de meeste gevallen betekent dit in elk geval dat de erfgenamen niet zonder medewerking van de executeur over de goederen van de nalatenschap kunnen beschikken.

Een executeur kan één van de erfgenamen zijn. Het kan ook zijn dat een buitenstaander (niet erfgenaam) als executeur wordt aangewezen.

Wat zijn de taken van een executeur?

Als je in een testament wordt aangewezen als executeur is dat in elk geval een groot compliment vanuit de overledene: deze had kennelijk het volste vertrouwen dat je erin zult slagen om de nalatenschap netjes af te wikkelen. Dat neemt niet weg dat het zijn van executeur bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee brengt.

Zo is de executeur:

  • degene die de boedelbeschrijving maakt (in kaart brengt welke goederen en schulden er zijn);
  • degene die de erfenis beheert namens de erfgenamen en ervoor zorgt dat de schulden van de nalatenschap worden betaald, desnoods door goederen van de nalatenschap te verkopen;
  • verplicht om de aangifte erfbelasting te doen
  • aansprakelijk dat de aangifte erfbelasting op de juiste wijze wordt gedaan
  • degene die moet zorgen voor de betaling van de erfbelasting
  • verplicht om – bij het einde van zijn taak – rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen over de door hem gedane werkzaamheden
  • degene die aansprakelijk gesteld kan worden als er door zijn toedoen schade is ontstaan.

De afwikkeling van een nalatenschap kan een complexe aangelegenheid zijn waarbij verstandhoudingen tussen erfgenamen onderling en erfgenamen en anderen op het spel kunnen komen staan.

Een executeur kan gemakkelijk in deze strijd tussen erfgenamen worden betrokken (met name als hij zelf ook erfgenaam is) en zal in sommige gevallen zeer kritisch worden beoordeeld. Het inwinnen van advies op het moment dat er problemen ontstaan of ingrijpende beslissingen moeten worden genomen is dan ook zeker niet onverstandig.

Erfgenamen kunnen echter ook vaststellen dat de aangewezen executeur zijn taak niet goed uitvoert of zelfs ernstig nalatig is. Dan kan het juist verstandig zijn voor de erfgenamen om advies in te winnen over de mogelijkheden om de executeur te laten ontslaan en/of hem aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

Neem voor verder advies vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×