Procedures

Uitleg procedures

De meeste mensen komen in hun dagelijkse leven niet of nauwelijks in aanraking met de rechtbank. De gang van zaken rondom rechtbankprocedures is voor de meeste mensen dan ook onbekend terrein. In een toch al lastige periode van scheiding, kan de onbekendheid met deze procedures een extra drempel vormen. Dit hoeft niet nodig te zijn.

In het geval van een echtscheiding is de tussenkomst van de rechtbank verplicht gesteld door de wet. De wet bepaalt namelijk dat de rechtbank de echtscheiding tussen partijen moet uitspreken. Van belang is bovendien dat alleen een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding mag indienen bij de Rechtbank. Daarmee wordt een juiste advisering en belangenbehartiging van partijen zoveel mogelijk gewaarborgd. Er zijn feitelijk twee manieren om tot een echtscheidingsbeslissing te komen: de advocaat dient het verzoek in ofwel namens beide partijen gezamenlijk ofwel namens één van de partijen.

Mediation: gezamenlijk tot een scheiding komen

Het gezamenlijk indienen van een verzoekschrift gebeurt na een succesvolle mediation. Partijen zijn er dan dus in geslaagd om met elkaar goede afspraken te maken over de gevolgen van hun echtscheiding. Begeleiding van een goede mediator is daarbij essentieel: Folkert is als gespecialiseerd (scheidings)mediator en volgde hij de postacademische beroepsopleiding tot Legal Mediator / ADR Specialist.

Als de mediation slaagt worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en scheidingsconvenant en zal vervolgens namens beide partijen een verzoekschrift echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank wikkelt de echtscheiding vervolgens af door middel van een uitsluitend schriftelijke procedure. Partijen hoeven dus niet bij de rechtbank te verschijnen. Kinderen van 12 jaar of ouder ontvangen in deze procedure een brief van de rechtbank met het verzoek hun mening te geven. Als er geen bijzonderheden zijn, zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken. De beslissing volgt ongeveer 4 tot 6 weken na indiening van het gemeenschappelijk verzoek.

Procederen met een eigen advocaat

Soms is overleg niet mogelijk of vraagt de feitelijke situatie om directe actie. In dat geval kan Folkert ook alleen jouw belangen uitstekend behartigen. Dit heeft wel gevolgen voor de te volgen procedure. Dit schema laat het verloop van zo’n procedure zien. Houd er rekening mee dat je in deze procedure wel uitgenodigd wordt om voor de rechtbank te verschijnen. Tijdens een mondelinge behandeling (ook wel zitting) kun je jouw standpunten toelichten en vragen van de rechtbank beantwoorden. Uiteraard is je advocaat hierbij ook aanwezig! Uiteindelijk hakt de rechtbank de knoop ten aanzien van de geschilpunten door. Dit kan echter wel de nodige tijd in beslag nemen: tussen indienen van het verzoek en de beslissing van de rechtbank verstrijken gemiddeld ongeveer 9 maanden (afhankelijk van de opstelling van de andere partij).

Het is bovendien mogelijk de rechtbank te verzoeken om spoedmaatregelen te treffen. Dit worden ook wel voorlopige voorzieningen genoemd. In dat geval worden op vrij korte termijn door de rechtbank een aantal voorlopige beslissingen genomen die gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×