Kansen voor de bouwsector? Tackle de uitdagingen van 2023 en ben voorbereid op de toekomst!

De toekomst van de bouwsector wordt gevormd door de uitdagingen van vandaag. Dat geldt niet alleen voor trends en ontwikkelingen op technologisch gebied, ook juridisch is de Nederlandse bouwsector continu in beweging.

Stikstofproblematiek, vertragingen, prijsstijgingen, de bouw is dagelijks in het nieuws. Nieuwe wetten en regelgeving leggen de bouw van allerlei projecten stil. Voor velen is dit onbegrijpelijk en enorm frustrerend. De vraag naar bouwen is door het woningtekort ongekend hoog, voor bouwbedrijven de taak om de uitdagingen te accepteren en om te zetten in kansen.

Voorkom bedrijfsrisico’s en onderneem met vertrouwen

Dit artikel gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen van de bouwsector in 2023: stikstof, vertraging, prijsstijgingen en de wet kwaliteitsborging voor bouwen. Onderwerpen die direct van invloed zijn op de sector en waar iedere projectbouwer, woningbouwvereniging of aannemer mee te maken krijgt. Is jouw organisatie voorbereid op de toekomst?

1. De bouw wil bouwen! Zet de stikstoframp om in een kans

Dankzij de “Porthos-uitspraak” van de Raad van State op 2 november 2022, is elke bouwactiviteit die stikstof uitstoot vergunningplichtig geworden. Gevolg: als ondernemer kun je voorlopig niet meer zonder vergunning een sloop-, aanleg- of bouwactiviteit uitvoeren die leidt tot een toename van stikstofdepositie. Dit betekent dat, niet alleen vergunningen die nog in procedure zijn, maar ook onherroepelijke vergunningen die nog moeten worden aangevraagd, (alsnog) worden getoetst aan de nieuwe stikstofregels. Een bureaucratische uitdaging waarbij iedereen hoopt op een duurzame oplossing.

Het stikstofdebacle is, naast een uitdaging, ook een kans om te groeien als bouwprofessional. Door goed voorbereid te zijn op deze vergunningplicht, kunnen vertragingen voorkomen en impact op het milieu verminderd worden. Anno 2023 is verduurzamen een factor waar veel bedrijven en particulieren enorme waarde aan hechten. Maak jij je ook sterk voor een voorspoedige bouw en een beter milieu?

2. Het domino-effect in de Nederlandse bouw. Hoe ga je om met vertraging?

Uitdagingen als een tekort aan bouwpersoneel, schaarste aan bouwmaterialen en de gewijzigde stikstof regelgeving, kunnen de bouwplanning als dominostenen om laten vallen. Het gevolg? Oplopende kosten, klagende klanten en kostbare juridische procedures.

Met de ambitie van het kabinet om 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, is de uitdaging om dit streven waar te maken groter dan ooit. De realiteit is dat er knelpunten zijn die het bereiken van dit doel in de weg staan.

Als aannemer, projectontwikkelaar of bouwprofessional is het belangrijk om je bewust te zijn van deze uitdagingen en af te wegen hoe je deze preventief aan kunt aanpakken. Verdiep je in opties zoals de mogelijkheid tot bouwtijdverlenging, het verdelen van financiële schade door vertragingen en hoe je deze risico’s kunt verwerken in contracten zoals koop-/aannemingsovereenkomsten.

3. De prijzen rijzen de pan uit! Is de prijs in beton gegoten door een prijsvastbeding?

Diverse macro-economische ontwikkelingen, confronteren de bouwsector met stijgende prijzen voor bouwmaterialen. Dit zorgt voor onzekerheid en kan de woningbouw onbetaalbaar maken. Hoe kun je hier creatief mee omgaan?

Een prijsvastbeding kan ervoor zorgen dat de aanneemsom niet mag worden verhoogd, het is belangrijk om te onderzoeken of dit voor jouw project geldt. Zet de opties voor lopende projecten op een rij, zodat je tijdig met je contractspartijen om tafel kunt als dit nodig blijkt. Zorgt een prijsvastbeding ervoor dat de aanneemsom niet mag worden verhoogd? Denk buiten de kaders en ga oplossingsgericht te werk.

4. Een goede voorbereiding is het halve werk! Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met de aanstaande invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) krijgt de bouwsector een boost op het gebied van kwaliteit en verantwoordelijkheid. Of de invoering nu op 1 juli 2023 of zelfs 1 januari 2024 plaatsvindt, als ondernemer is het belangrijk om je voor te bereiden op deze veranderingen.

De Wkb brengt nieuwe verplichtingen met zich mee, zoals het aanwezig zijn van een onafhankelijke toezichthouder en het opstellen van een opleverdossier voor de opdrachtgever. Deze nieuwe verantwoordelijkheden vereisen een nieuwe manier van werken.

Deze nieuwe wetgeving hoeft geen belemmering te zijn. Het biedt een kans om te werken aan meer hoogwaardige en verantwoorde bouwprojecten, zowel voor particuliere als zakelijke opdrachten. Om bedrijfsrisico’s in de hand te houden, is organiseren en documenteren een must!

Vier belangrijke uitdagingen in ons webinar

Stikstof, vertragingen, prijsstijgingen en de Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen zijn vier belangrijke uitdagingen en kansen voor de bouwsector. Als bouwprofessional zal je je bewust moeten zijn van deze ontwikkelingen en de noodzakelijke stappen moeten ondernemen om projecten op een verantwoorde en efficiënte manier uit te voeren.

Zijn jouw bedrijf en medewerkers klaar om dit nieuwe tijdperk in te gaan?
Wij staan klaar om je te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van deze veranderingen.

Op donderdag 30 maart gaan we dieper in op deze vier kansen in de bouwbranche.
In een webinar van ongeveer 60 minuten geven we tips en voorzien je van de juiste inspiratie om van deze uitdagingen een kans te maken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×