Kabinet schaaft aan de arbeidsmarkt: wat moet je als werkgever weten?

Op maandag 3 april heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt bekendgemaakt. Het doel? Het laten toenemen van werk- en inkomenszekerheid en het gelijktijdig vergroten van de wendbaarheid van bedrijven. In dit artikel zetten wij de maatregelen op een rij die voor jou als werkgever het meest relevant zijn.

1: Vervanging van oproepcontracten door basiscontracten

Mocht je gebruik maken van oproepkrachten, dan gaat dit plan een flinke wijziging aanbrengen in jouw arbeidsstructuur. Met het nieuwe basiscontract krijgen werknemers zekerheid over het minimale aantal uren dat zij worden ingezet. Voor jou wordt flexibiliteit behouden doordat werknemers voor 130% van het minimaal aantal uren beschikbaar moeten zijn. Het is goed om te weten dat werknemers buiten deze beschikbare uren jouw oproep mogen weigeren, en dat je verplicht een aanbod tot aanpassing van de arbeidsomvang moet doen als jouw werknemer structureel meer uren werkt dan het vastgelegde minimum. Dit plan geldt overigens niet voor studenten en scholieren met een bijbaan: deze groep mag je in dienst blijven houden op basis van de huidige oproepcontracten.

2: Verlenging van de onderbrekingstermijn van de ketenregeling

De onderbrekingstermijn van zes maanden die geldt voor ketens van tijdelijke contracten wordt vervangen door een administratieve vervaltermijn van vijf jaar. Oftewel: de keten van tijdelijke contracten die je met een werknemer aan mag gaan, begint slechts opnieuw te lopen als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een periode van vijf jaar of langer zit. Deze langere onderbrekingstermijn zal ook gelden bij uitzend(krachten). Er kan bovendien niet langer afgeweken van duur en aantal contracten bij cao. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om in het kader van opvolgend werkgeverschap bij cao af te wijken van de duur van de ketenbepaling.

3: Minder vaak betalen van de hoge WW-premie bij overwerk

Momenteel betaal je voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie. Dit leidt uitzondering als de werknemer 30% meer uren werkt dan de vastgestelde contracturen bij een arbeidscontract van minder dan 35 uur per week: in dat geval is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing. Bij invoering van het nieuwe plan wordt er slechts een uitzondering gemaakt op de lage WW-premie als de werknemer 30% overwerkt bij een arbeidscontract van minder dan 30 uur per week. De premieverhoging bij overwerk van meer dan 30% wordt dus afgeschaft voor de arbeidscontracten tussen de 30 en 35 uur per week. Dankzij deze wijziging hoef je dus voor de overuren van minder van jouw werknemers het hoge WW-tarief te betalen.

4: Eerder duidelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers bij langdurig zieke werknemers

Werkgevers tot en met 100 werknemers kunnen al na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging van deze werknemer. Het idee is dat je eerst gezamenlijk met jouw zieke werknemer probeert vast te stellen dat re-integratie bij jou niet meer in de rede ligt, waarna je bij een gebrek aan overeenstemming kunt aankloppen bij het UWV om zo het eerste spoor alsnog te sluiten. Let wel op: deze maatregel verandert niets aan de voor jouw geldende loondoorbetalingsplicht en re-integratieverplichtingen.

5: Invoering van de Crisisregeling Personeelsbehoud (CP)

Om te zorgen dat ondernemingen in tijden van crisis snel kunnen schakelen, komt er een

Crisisregeling Personeelsbehoud (CP) (voorheen: deeltijd-WW) Je kunt aanspraak maken op de CP indien een crisis of calamiteit die buiten het reguliere ondernemingsrisico valt ervoor heeft gezorgd dat je ten minste 20% minder werk hebt over de gehele onderneming. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je kunt jouw werknemers tijdelijk in een andere functie of op een andere locatie laten werken. Hierbij geldt dat je 100% van het loon moet blijven betalen.
  • Je kunt jouw werknemers tijdelijk minder laten werken. Hierbij geldt dat je over het aantal niet-gewerkte uren 80% loon moet betalen, waarbij het totale loon niet meer dan 10% mag dalen. Voor de niet-gewerkte uren kun je een tegemoetkoming van 60% van de loonkosten krijgen.

De vormgeving van de regeling wordt op dit moment nader uitgewerkt. De CP zal alleen voor tijdelijke crisissituaties gelden, wat betekent dat je slechts maximaal zes maanden van bovenstaande mogelijkheden gebruik kunt maken.

6: Inperking van schijnzelfstandigheid 

Het voornemen om schijnzelfstandigheid in te perken en de uitwerking daarvan heeft het kabinet al eerder kenbaar gemaakt. Mocht je gebruik (willen) maken van zelfstandigen binnen jouw onderneming, dan zijn de volgende drie sub-maatregelen voor jou van belang:

  • Verdere uitwerking van de open norm ‘werken in dienst van’ om zo de grens tussen de werknemer en de zelfstandig ondernemer te verduidelijken.
  • Invoering van een rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst dat gekoppeld is aan een uurtarief.
  • Versterking en verbetering van de handhaving.

Slot

Het is de bedoeling van de minister om de benodigde wetgeving voor bovenstaande maatregelen rond de zomer in internetconsultatie te brengen, zodat deze in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Deze wetgeving zal het arbeidsrecht behoorlijk veranderen. Heb je vragen over welke gevolgen dit voor jouw organisatie zal hebben? Neem dan gerust contact op met Team Arbeidsrecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×