Intellectueel eigendom

Een idee, concept, (mode)ontwerp, uitvinding, model, muziekstuk, scenario, prototype of een soort dergelijke creatie?

Wie iets origineels heeft bedacht of gemaakt, wil natuurlijk niet dat er gebruik of misbruik wordt gemaakt van het werk. Om te voorkomen dat een ander straffeloos, of in ieder geval zonder ervoor te betalen, kan profiteren van jouw ideeën biedt intellectuele eigendomsrecht bescherming.

Een idee of concept vastleggen

Octrooien, auteursrecht, merken- en handelsnamen en databankenrecht vallen onder andere onder intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom bestaat dus uit exclusieve rechten die betrekking hebben op niet- tastbare zaken, maar wel op ‘de voortbrengselen van de geest’. Wij helpen je graag bij het vastleggen van jouw ideeen op een goede juridische manier. 

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk?
Een handelsnaam is enkel de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Een merk kan naast een bedrijfsnaam, ook een productnaam, een logo, etiket of vorm e.d. zijn.
Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam wordt volgens de wet gezien als de naam waaronder een onderneming of een onderdeel daarvan wordt gedreven. In de handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander wordt gebruikt. Ook mag een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt gebruikt worden als daardoor verwarring te duchten is. Mochten verschillende ondernemingen aanspraak maken op het gebruik van dezelfde handelsnaam, dan geldt dat de Handelsnaamwet degene met de oudste handelsnaam beschermd.
Moet ik mijn merk verplicht deponeren?
Nee, u hoeft uw merk niet verplicht te registeren. Maar volgens de Benelux Merkenwet geeft het enkel gebruik van een merk geen aanspraak op bescherming. Volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door registratie. Zonder merkinschrijving wordt geen merkrecht verkregen en kan in beginsel niet worden opgetreden tegen inbreukmakers.
Wat is een merk?
Volgens het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) worden als merken beschouwd “alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”. Hieronder valt een woord, logo, etiket, vorm en zelfs geur of klank.
Wat is octrooirecht?
Een octrooi of een patent is een exclusief eigendomsrecht om je uitvinding gedurende een periode in de toekomst te beschermen. De uitvinder kan door middel van octrooirechten anderen verbieden om de beschermde uitvinding te maken, gebruiken, (door)verkopen of beheren.