Grensoverschrijdend gedrag: Tips voor de werkgever

De #MeToo-beweging heeft de afgelopen jaren geleid tot steeds meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas nog altijd aan de orde van de dag. De recent naar buiten gebrachte misstanden die iedereen in de media heeft kunnen vernemen, bevestigen dat nogmaals. Als werkgever kun je grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen. Wel kan je de nodige maatregelen nemen.

 

Ons advies is om te zorgen voor een duidelijk, schriftelijk protocol om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen. Wees daarin expliciet wat de bedrijfsregels zijn op dit onderwerp. Zorg daarnaast dat duidelijk is wat slachtoffers moeten doen, indien dergelijk gedrag zich toch voordoet en waar zij terecht kunnen. Daarnaast doe je er als werkgever goed aan om een open cultuur te creëren waarin mensen zich durven uit te spreken over dit onderwerp. Creëer een drempelloze gelegenheid om incidenten te melden. Blijf tot slot actief informeren en blijf grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht van het personeel brengen.

Wij geven hiervoor de volgende vijf praktische tips.

 

Tip 1: Zorg voor een protocol grensoverschrijdend en ongewenst gedrag

Onze ervaring is dat een goed en duidelijk protocol over grensoverschrijdend gedrag de basis is. Hiermee maak je als werkgever duidelijk welk gedrag wel en niet geaccepteerd wordt en welke sancties er staan op grensoverschrijdend gedrag. Door dit protocol door te voeren (en te handhaven!) maak je ook duidelijk dat er binnen de organisatie aandacht is voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag weten door dit protocol welke routes zij kunnen bewandelen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Met een goed en duidelijk protocol zorg je in ieder geval voor een stuk bewustwording op de werkvloer. Daar gaat al een bepaalde preventieve werking vanuit.

 

 Tip 2: Blijf grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht van het personeel brengen

Maak van het onderwerp grensoverschrijdend en ongewenst gedrag een terugkerend onderwerp van gesprek. Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, nieuwsberichten en (individuele) periodieke gesprekken.

Zorg ervoor dat steeds wordt benadrukt welk gedrag gepast en welk gedrag ongepast of grensoverschrijdend is binnen de organisatie. En blijf benadrukken waar mensen terecht kunnen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, hebben waargenomen en/of daarover hebben gehoord en waar zij klachten hierover kunnen indienen.

 

Tip 3: Blijf actief informeren onder het personeel, desnoods anoniem

Het kan zijn dat werknemers het lastig vinden om aan de bel te trekken wanneer zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, hebben waargenomen en/of daarover hebben gehoord. Blijf het onderwerp daarom bespreekbaar maken. Informeer daarnaast regelmatig onder het personeel, desnoods anoniem. Een periodieke anonieme enquête kan werknemers toch net dat extra duwtje geven om te laten weten dat er sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag.

 

Tip 4: Maak het contact met de vertrouwenspersoon laagdrempelig

Zorg ervoor dat binnen en buiten de organisatie een vertrouwenspersoon snel, laagdrempelig en vertrouwelijk te vinden is. Vermeld ook duidelijk op welke manieren hij of zij bereikbaar is. Door te zorgen voor een makkelijke benadering, neem je al een drempel weg voor de werknemers.

 

Stap 5: Zorg voor een klachtenprocedure en een klachtencommissie

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer helaas niet altijd te voorkomen. Het is daarom van belang dat een werknemer in het geval van grensoverschrijdend gedrag, een klacht kan indienen en dat deze klacht zorgvuldig wordt onderzocht. Om hierop voorbereid te zijn is het verstandig om een klachtenprocedure te hebben en om te zorgen voor een klachtencommissie die de klacht zorgvuldig kan onderzoeken en behandelen.

Meer weten?

Wil je als werkgever zorgen voor een goede basis ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie? Of weet je niet goed hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met Team Arbeid. Wij kunnen jou helpen met het opstellen van protocollen over grensoverschrijdend gedrag.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×