Dringende reden bij ontslag op staande voet?

Als je als werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan dan moet je aan drie vereisten voldoen. 1) Er moet sprake zijn van een dringende reden, 2) het ontslag moet onverwijld gegeven worden en 3) de dringende reden moet onverwijld medegedeeld worden.

Ontslag op staande voet

Als werkgever mag je wettelijk gezien de arbeidsovereenkomst met een werknemer onverwijld opzeggen (ofwel de werknemer ‘ontslaan op staande voet’) wanneer daarvoor een dringende reden is. Een geldige reden voor ontslag op staande voet is bijvoorbeeld wanneer een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, sprake is van bedreiging, een werknemer zich schuldig maakt aan fraude, een werknemer werk weigert zonder goede reden, enzovoort. Uiteraard is het wel afhankelijk van de situatie of een ontslag op staande voet het juiste middel is.

Bij een terecht ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct, hoef je als werkgever niet langer loon te betalen en heeft werknemer geen recht op een WW-uitkering. Overigens hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van een ernstige verwijtbare gedraging van werknemer, wat bij een ontslag op staande voet echter veelal het geval is.

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs geoordeeld dat de slechte bereikbaarheid van een werknemer – op het moment dat de werkgever een verzoek deed tot aangepaste werk bij ziekte – een reden kan zijn voor ontslag op staande voet.

 Wat was er aan de hand?

Werkneemster werkt sinds 1 juli 2021 bij werkgever in de functie van taxichauffeur. Op 2 augustus 2021 veroorzaakt de taxichauffeur schade aan de taxi. Enkele weken later meldt zij zich ziek. De verzuimconsulent geeft aan dat werkneemster energetisch beperkt is en geen voertuig mag besturen, maar vanaf november wel aangepast werk kan doen voor twee halve dagen per week. De werkgever verzoekt de werkneemster daarom om twee keer in november 2021 tussen 23:00 en 03:00 uur op kantoor werkzaamheden te verrichten. Zoals het opnemen van de telefoon en het doen van administratief werk. De werkneemster komt niet opdagen. Als ze ook daarna niet op het werk verschijnt en niet bereikbaar is, wordt het salaris stopgezet en wordt zij op staande voet ontslagen. Onder meer vanwege werkweigering, het weigeren van een gesprek en het niet meewerken aan re-integratie. De eerder gereden schade aan de taxi is al ingehouden op haar salaris.

Oordeel rechtbank

De werkneemster start een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter moet beoordelen of er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

De kantonrechter is van mening dat de werkgever mocht verwachten dat de werkneemster bereikbaar was. Werkneemster had gelet op het advies van de bedrijfsarts (waarin is opgenomen dat zij arbeidsongeschikt is voor haar maatgevende arbeid) er ook rekening mee moeten houden dat werkgever haar zou oproepen voor aangepast werk. Dat werkneemsters berichtjes (e-mail en Whatsapp) over de nachtdiensten niet had gelezen, komt voor haar rekening en risico. De werkweigering, en dat werkneemster daarna geen contact opnam met haar werkgever én al eerder slecht bereikbaar was, leiden ertoe dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. De werkgever had daarom een dringende reden om de werkneemster op staande voet te ontslaan. Aldus de kantonrechter. Het ontslag op staande voet is dus rechtsgeldig gegeven. Het salaris moet wel tot die tijd door worden betaald. Omdat het loon niet tijdig is betaald, heeft de vrouw recht op de wettelijke verhoging. Ze krijgt nog eens 20 procent van haar salaris extra.

Ten aanzien van de schade aan de taxi staat in de toepasselijke cao dat de schade aan de taxi slechts op de chauffeur kan worden verhaald indien sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Het is niet vast komen te staan dat hiervan sprake was. De werkgever had de schade aan de taxi niet met het loon mogen verrekenen. En moet ook dit bedrag dus terugbetalen.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat er sprake kan zijn van een dringende en rechtsgeldige reden voor ontslag op staande voet bij slechte bereikbaarheid en werkweigering vanuit een werknemer. Maar let wel op: of een ontslag op staande voet het juiste middel is, blijft afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Raadpleeg dus altijd een specialist bij twijfel.

Vragen?

Twijfel je over een ontslag (op staande voet) en/of wil je weten hoe je met een dergelijke situatie om moet gaan? Neem dan contact op met Team Arbeid. Wij adviseren je graag.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×