De vergunning van rechtswege onder de Omgevingswet

Mocht u iets willen (ver)bouwen, wijzigen, slopen, aanleggen, etc. dan is er in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Denk aan de gewenste verbouwing van een winkelpand tot woningen of de bouw van een overdekte jacuzzi in uw tuin.

Op dit moment vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan. Het bestuursorgaan heeft acht weken de tijd om op deze omgevingsvergunning te beslissen. Mocht het bestuursorgaan niet binnen die termijn beslissen, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend, doordat het bestuursorgaan te laat op de aanvraag beslist. Deze termijn kan door een (oplettend) bestuursorgaan met zes weken worden verlengd. Mocht het bestuursorgaan niet binnen acht weken, of bij tijdige verlening van de termijn, niet binnen de extra zes weken beslissen, dan wordt de vergunning dus automatisch (van rechtswege) verleend. Er vindt in dat geval dus geen afweging plaats of de vergunning verleend zou moeten worden.

Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet op 1 januari 2024 gaat de mogelijkheid vervallen om een vergunning van rechtswege verleend te krijgen. Dat betekent dat onmiddellijk op het moment van inwerkingtreding, de mogelijkheid tot ‘’een vergunning van rechtswege’’ vervalt. Er is hier dus geen overgangsrecht of termijn van toepassing. Dat betekent dat indien de beslistermijn voor de aanvraag vóór 1 januari 2024 is verstreken, dat in dat geval de vergunning nog van rechtswege is verleend. Mocht de beslistermijn pas in het nieuwe jaar verstrijken, en het bestuursorgaan niet tijdig beslissen, dan ontstaat er geen vergunning van rechtswege meer.

Let op! Als een vergunning dus vóór 6 november 2023 is aangevraagd, dan kan er nog een vergunning van rechtswege ontstaan. Dit is anders indien het bestuursorgaan gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging van de beslistermijn. Mocht de vergunning na 6 november 2023 zijn aangevraagd, dan is er geen vergunning van rechtswege meer mogelijk. Ook als het bestuursorgaan de termijn verlengd, of wel tijdig een beslissing neemt, ontstaat er geen vergunning van rechtswege.

Wat nu?

Mocht het bestuursorgaan vanaf 1 januari 2024 te laat beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan ontstaat de vergunning niet van rechtswege. Uw aanvraag blijft dus een aanvraag. In geval dat te laat wordt beslist, is het mogelijk om gebruik te maken van de regeling dwangsom. Dat betekent dat een beroep bij de rechtbank ingediend kan worden, waarmee je aangeeft dat het bestuursorgaan niet op tijd op jouw aanvraag voor een vergunning heeft beslist.

Let op! Je moet eerst het bestuursorgaan in gebreke stellen met daaraan gekoppeld de voorgeschreven wettelijke termijn om alsnog te beslissen op de aanvraag.

Conclusie

Met de komst van de Omgevingswet vervalt dus de mogelijkheid voor een ‘’een vergunning van rechtswege’’ onmiddellijk. Mocht een bestuursorgaan niet tijdig beslissen op een aanvraag, dan moet hij in gebreke worden gesteld. Na uitblijven van een besluit naar aanleiding van de ingebrekestelling, kan er een beroep niet-tijdig beslissen worden ingediend bij de rechtbank.

Mocht u vragen hebben over omgevingsvergunningen, een omgevingsvergunning willen aanvragen, of heeft het bestuursorgaan de termijn voor het verlenen van de vergunning laten verstrijken, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan vrijblijvend kijken wat we voor u kunnen betekenen.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×