Zwarte Piet, zo gek nog niet?!

Op 12 november 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Zwarte Pieten probleem. Aan de orde was het hoger beroep, onder andere ingesteld door de burgemeester van Amsterdam, tegen de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 4 juli 2014.

Op de dag van de uitspraak was het een drukte van jewelste bij de Raad van State: voor- en tegenstanders als ook de pers waren in grote getale aanwezig. Omdat ik voor een zitting die dag bij de Raad van State moest zijn, kon ik het mediacircus van een afstandje bekijken en een kopie van de uitspraak meenemen.

De uitspraak is in veel opzichten interessant.
Ten eerste omdat de Afdeling betwijfelt of alle partijen, behalve de burgemeester, wel belanghebbende zijn. Omdat het voor de Nederlandse samenleving van belang is dat de hoogste bestuursrechter duidelijkheid verschaft, over de rechtmatigheid van de verleende evenementenvergunning voor de intocht, wordt hier overheen gestapt en doet men uitspraak.
Ten tweede is het interessant om te vernemen hoe de Afdeling aankijkt tegen de stelde strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechtbank van de Mens (EVRM). De rechtbank Amsterdam had bepaald dat de burgemeester van Amsterdam ook het recht op respect voor privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie (art. 8 EVRM) had moeten betrekken bij het verlenen van de vergunning.

De Afdeling is het hier op zich wel mee eens maar nuanceert dit door te bepalen dat dit alleen aan de orde is als het besluit, in dit geval de evenementenvergunning, rechtstreeks leidt tot schending van deze verdragsbepaling.

De verleende evenementenvergunning geeft het recht de intocht te houden maar geeft geen toestemming om daarbij inbreuk te maken op grondrechten van iemand anders. Het hoger beroep van de burgemeester wordt dan ook gegrond verklaard.

Is daarmee de discussie beëindigd?
Ik denk het niet. De Afdeling geeft namelijk ook aan dat het mogelijk onrechtmatig of strafbaar handelen nog aan de civiele rechter of strafrechter kan worden voorgelegd.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

Voor meer informatie neemt u dan gerust contact met mij op. Ruud Verkoijen: r.verkoijen@gca.nl of 0492-780187.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×