Zo heurt het in de adel… of toch niet?

In een zaak die niet had misstaan in een uitzending van het bekende televisieprogramma van Jort Kelder (‘Zo heurt het!’) heeft de Raad van State op 31 december 2014 uitspraak gedaan. In deze zaak is het verzoek van een jongeheer om in de Nederlandse adel te worden ingelijfd met het predicaat (de titel) jonkheer afgewezen. Voor de meest uiteenlopende gevallen bestaat in Nederland een wet. Dat geldt ook voor de Wet op de adeldom. Deze wet behelst overigens maar 9 artikelen, zodat het geen schande is als je hier nog nooit van hebt gehoord. Wat speelde er in deze zaak?

Een in 1990 geboren man vond dat hij recht had op de titel / het predicaat jonkheer, omdat hij als buitenechtelijk kind van een ‘edelman’ was geboren. De jongeheer was dus niet geboren binnen een wettig huwelijk van de edelman of binnen een bepaalde periode na de ontbinding van een dergelijk huwelijk. De man was echter wel als kind van/door de edelman erkend. Kinderen van ouders die van adel zijn, ontvangen na hun geboorte automatisch een adellijke titel. Voor buitenechtelijke kinderen ligt dat anders. Een buitenechtelijk kind is, zoals het woord al duidelijk maakt, buiten een wettig huwelijk geboren en krijgt dus niet automatisch een adellijke titel. Indien een buitenechtelijk kind van een adellijk persoon aanspraak wil maken op een titel moet een verzoek aan de minister worden gedaan om inlijving in de Nederlandse adel. In deze zaak werd dat verzoek afgewezen, omdat de Wet op de adeldom bepaalt dat alleen buitenechtelijke kinderen die na 1 augustus 1994 zijn geboren in aanmerking komen voor een adellijke titel, omdat de Wet op die datum in werking is getreden. Dat was op 5 januari 2005 ook al eens eerder door de Raad van State bepaald, maar de jongeheer wilde zich daar niet bij neerleggen.

De man met de adellijke pretenties haalde de meest uiteenlopende redenen aan waarom hij toch recht had op het predicaat jonkheer. De man wilde koste wat het kost als edelman door het leven gaan. Zo stelde hij dat de Raad van State in 2005 een onjuiste uitspraak had gedaan. Dat wordt wel vaker betoogd, maar dat maakte ook ditmaal weinig indruk bij de Raad van State. Ook stelde de man dat er strijdigheid bestond met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Hij was die mening toegedaan, omdat hij – in tegenstelling tot enkele neven en nichten – geen lid kon worden van bepaalde adellijke clubs en verenigingen. Ook vond hij dat er sprake was van discriminatie. Buitenechtelijke kinderen die op of vóór 1 augustus 1994 zijn geboren worden namelijk anders behandeld dan buitenechtelijke kinderen die na die datum zijn geboren. Helaas voor de jongeheer mochten al deze argumenten niet baten.

De Raad van State oordeelde dat van discriminatie geen sprake was, vanwege het historisch karakter van de adeldom en het vasthouden aan het geldende adelsrecht. De Raad van State oordeelde tevens dat niet was gebleken dat de man op grond van de door hem aangehaalde bepaling van het EVRM geen ‘familieleven’ met zijn ouders en nichten en neven kon onderhouden. Helaas voor de jongeheer zal hij voor de rest van zijn leven, zoals voor de meesten van ons het geval is, de titel jonkheer niet kunnen dragen.

Mocht u aanspraak willen maken op een adellijke titel en daartoe juridisch advies nodig hebben, kan iedere edelman of edelvrouw zich wenden tot Ruud Verkoijen via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×