Ziek tijdens vakantie

Stel je gaat met jouw gezin 3 weken op vakantie naar Frankrijk. Na een heerlijke barbecue in de eerste week van de vakantie word je echter flink ziek. Het lijkt erop dat je een ernstige voedselvergiftiging hebt opgelopen. Dien je dit te communiceren naar jouw werkgever?

Ziekteverzuimregeling
Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan dient hij zich per direct ziek te melden. Zo mogelijk, volgt hij hiervoor de procedures die de werkgever heeft opgesteld. Meestal heeft de werkgever in een ziekteverzuimregeling voorschriften opgenomen over de wijze waarop werknemers zich moeten ziek melden en welke informatie zij daarbij moeten verschaffen. Zijn de voorschriften schriftelijk gegeven en redelijk en komt de werknemer ze niet na, dan kan het loon worden opgeschort voor de periode van het niet nakomen.

Controle
Een voorschrift waarin staat vermeld dat de werknemer verplicht is gehoor te geven aan een oproep om de bedrijfsarts in Nederland te bezoeken, kan echter problemen opleveren voor een werknemer die in het buitenland op vakantie is. Volgens Europese regels dient de in Europa ziek geworden werknemer zich binnen 3 dagen na het ontstaan van zijn ziekte te melden bij de plaatselijke sociale zekerheidsinstelling. Zijn werkgever in Nederland en de daaraan verbonden bedrijfsarts zijn vervolgens gebonden aan het oordeel van deze plaatselijke instelling, tenzij de werkgever een arts van eigen keuze naar Frankrijk stuurt om de ziekte te controleren of in Frankrijk een eigen arts inschakelt voor de uitvoering van de controle ter plaatse. De werkgever kan de werknemer echter niet verplichten terug te keren naar Nederland voor een controle door de bedrijfsarts in Nederland.

Gevolgen
Wat zijn nu de gevolgen als deze werknemer zich niet binnen de termijn van 3 dagen meldt bij de plaatselijke sociale zekerheidsinstelling of de door de werkgever ingeschakelde arts? Mag de werkgever dat meteen overgaan tot opschorting van het salaris? In het algemeen wordt aangenomen dat opschorting van het salaris pas kan plaatsvinden als de werkgever de verplichtingen voor de werknemer om zich binnen drie dagen te melden bij de controlerend arts van de sociale zekerheidsinstelling zelfstandig in een (ziekteverzuim)regeling heeft gesteld en de werknemer zich er niet aan houdt. Werkgevers doen er daarom verstandig aan duidelijke en schriftelijke controlevoorschriften te hanteren, die de werknemer verplichten in geval van een ziekmelding in het buitenland een medische verklaring van een arts van de plaatselijke sociale zekerheidsinstelling te overleggen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider arbeidsrecht op 0492-544435 of viam.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×