Wijzigingen in de sloopregeling: “Slopers: let op!”

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het Bouwbesluit bestaat uit technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken.

Bouwbedrijven, aannemers, architecten en gemeenten zijn bij de wijziging nauw betrokken geweest. Het Bouwbesluit is dus opgesteld met de praktijk in het achterhoofd.

Het nieuwe Besluit vervangt niet alleen het oude Bouwbesluit 2003, maar komt daarnaast ook in de plaats van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Bovendien vervangt het een deel van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en het vervangt alle gemeentelijke bouwverordeningen. Het doel van het samenvoegen is namelijk de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

Van sloopvergunning naar sloopmelding

Een belangrijke wijziging in het Bouwbesluit is dat de sloopvergunningplicht is vervallen. Iedere gemeente hanteerde voorheen andere regels voor de sloopvergunning. Vanaf 1 april 2012 is geen vergunning meer nodig voor het slopen van asbesthoudend materiaal. Ook is geen vergunning meer nodig indien bij het slopen meer dan 10 m3 sloopafval aanwezig is. In de nieuwe situatie wordt de sloopvergunning vervangen door de meldingsplicht.

De meldingsplicht is in heel Nederland hetzelfde en houdt in dat vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden een melding moet worden ingediend bij de gemeente. De melding bestaat uit een informatiedossier. Als de sloopmelding incompleet is of niet is aangeleverd bij de gemeente, mag de sloop niet beginnen. Dat houdt in dat opnieuw een melding moet worden gedaan. In de praktijk betekent dat in dat geval de start van werkzaamheden vertraging oploopt.

Overige wijzigingen
In het Bouwbesluit 2012 zijn ook voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluids- en trillingshinder. Zo kan de gemeente een geluids- en/of trillingsonderzoek aanvragen. Daarnaast is in het Bouwbesluit verder bepaald, dat voorschriften kunnen worden gesteld voor het scheiden van vrijgekomen sloopmaterialen aan de bron. In de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt bepaald dat een scheidingsplicht voor bepaalde stromen afval bestaat.

Conclusie
Twee weken voordat het Bouwbesluit in werking zou treden, heeft Cobouw een onderzoek verricht. Op dat moment was het grootste deel van de slopers niet op de hoogte van de bovenstaande wijzigingen in de regelgeving. Dat houdt in dat projecten daardoor vertraging oplopen. Dit is niet wenselijk en daarom is het van belang dat je, als ‘sloper’, op de hoogte bent van bovenstaande wijzigingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wesley Rhoe, teamvoorzitter Vastgoed
via 0493 – 331483 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×