Wijziging opbouw vakantiedagen zieke werknemers

In onze nieuwsbrief van 18 februari 2010 informeerden wij je over de opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers. Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Onlangs heeft de ministerraad namelijk ingestemd met een wetsvoorstel waarin de opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers wordt aangepast in het voordeel van de werknemer. Volgens het wetsvoorstel bouwen zieke werknemers voortaan net zoveel vakantiedagen op als collega’s die niet ziek zijn.

Huidige wetgeving
Volgens onze huidige wetgeving bouwt een zieke werknemer slechts vakantiedagen op over de laatste 6 maanden van ziekte. In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie echter een uitspraak gedaan dat een zieke werknemer over de gehele periode van ziekte vakantiedagen dient op te bouwen. Gevolg van deze uitspraak is dat onze nationale wetgeving in strijd is met het Europese recht dat hoger is in rangorde.

Onduidelijkheid
Ondanks deze strijd met het Europese recht bestond er in Nederland onduidelijkheid over de gevolgen van deze uitspraak, zoals ook vermeld in onze nieuwsbrief van 18 februari 2010. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in een procedure dat het niet aan de rechter is om wetgeving te veranderen, maar dat deze opdracht bij de nationale wetgever ligt.
 
Wetsvoorstel
Inmiddels heeft de wetgever actie ondernomen middels een wetsvoorstel om onze huidige wetgeving aan te passen. In het wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling voorgesteld waarbij een zieke werknemer net zoveel vakantiedagen opbouwt als zijn niet zieke collega.

In het wetsvoorstel wordt ook de verjaringstermijn voor het opnemen van vakantiedagen aangepast. Nu is dat 5 jaar, maar de wetgever wil hier 1,5 jaar van maken. Een werknemer zal zijn vakantiedagen dus binnen 1,5 jaar moeten opnemen, tenzij dit redelijkerwijs niet kon. Deze aangepaste verjaringstermijn geldt alleen voor de vakantiedagen, waar een werknemer volgens de wet minimaal recht op heeft. Heeft de werknemer meer dagen dan het wettelijk minimum, dan geldt voor deze dagen de langere verjaringstermijn.

Wanneer de nieuwe wet intreedt, is nog niet duidelijk. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Zodra de nieuwe wet van toepassing is, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen!

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492 544 435 of viam.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×