Wijziging compensatieregeling transitievergoeding en oproep tot beëindiging slapende dienstverbanden!

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd voor een betaalde transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. Bedoeling is dat werkgevers hierdoor het dienstverband met een langdurig zieke werknemer (na twee jaar) beëindigen.

In de praktijk zijn er een aantal vragen gesteld over deze compensatieregeling. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft duidelijkheid gegeven over de volgende onderwerpen:

  • Maximering compensatie;
  • Beëindigen slapende dienstverbanden;
  • Beslistermijn van het UWV over compensatie.

Hieronder worden deze onderwerpen kort toegelicht.

Maximering compensatie

Het UWV heeft een aantal beperkingen gesteld aan de hoogte van de compensatie, in het kort:

  1. geen compensatie voor het slapend houden van het dienstverband;
  2. geen compensatie over periode van loonsanctie;
  3. compensatie bedraagt nooit meer dan het loon dat werkgever tijdens ziekte heeft betaald.

Over deze derde beperking zijn vragen gesteld. Hoe zit het met de hoogte van de compensatie wanneer tijdens de eerste twee jaar ziekte ook een uitkering of loonkostensubsidie is verstrekt aan de zieke werknemer? Denk hierbij aan een vervroegde IVA-uitkering (WIA), WAZO-, WAJONG-, WGA-, Ziektewetuitkering (no-riskpolis) of loonkostensubsidie. Deze uitkeringen en subsidie zijn niet als ‘loon tijdens ziekte’ te beschouwen.

Hieraan is geen aandacht besteed bij het opstellen van de wet. Als een werkgever hierdoor minder betaald krijgt, dan zal hij minder snel geneigd zijn om bijvoorbeeld mensen met een ziekte(verleden) of handicap in dienst te nemen. In overleg met het UWV is daarom besloten dat deze derde beperking niet in werking treedt per 1 april 2020. Nadat opnieuw nagedacht is over deze beperking, zal deze in aangepaste vorm in werking treden.

Beëindig slapende dienstverbanden

Ten tweede herhaalt de minister zijn oproep aan werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen. Ook geeft de minister aan dat hij vasthoudt aan het overgangsrecht. Dat wil zeggen dat de compensatie wordt berekend volgens de nieuwe berekening als het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 pas start.

Ons advies is om te overwegen op eigen iniatief slapende dienstverbanden te beëindigen. Het UWV verstrekt namelijk geen compensatie over de periode waarin het dienstverband slapend wordt gehouden.

Beslistermijn UWV

De normale beslistermijn van het UWV bedraagt 8 weken. Voor ‘oude’ gevallen heeft het UWV een beslistermijn van zes maanden. Verwacht wordt namelijk dat er veel verzoeken worden ingediend. De minister verduidelijkt in zijn brief dat deze termijn van zes maanden ook geldt als de arbeidsovereenkomst vóór 1 april beëindigd had kunnen worden. Beëndig je het dienstverband pas na 1 april, maar was bijvoorbeeld de twee jaar al op 1 januari 2020 verstreken, dan geldt alsnog de lange beslistermijn van 6 maanden.

In het kort

Totdat de minister hierover uitsluitsel geeft, geldt de beperking dat de compensatie niet meer bedraagt dan het loon dat werknemer tijdens ziekte heeft ontvangen niet.
Overweeg om op eigen initiatief slapende dienstverbanden te beëindigen. Je wordt niet gecompenseerd voor de periode waarin het dienstverband slapend wordt gehouden.
Het UWV krijgt 6 maanden de tijd om op de aanvraag te beslissen, als vóór 1 april 2020 de termijn van twee jaar ziekte is verstreken.
Vragen hierover? Neem contact op met:

Maud Saes

M.saes@gca.nl

0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×