Wijziging bij berekening transitievergoeding

Op 13 oktober 2015 is een technische wijziging in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur gepubliceerd.

De wijziging heeft betrekking op de transitievergoeding wat onderdeel is van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 1 juli 2015 is ingegaan. Deze transitievergoeding houdt zogezegd een extra ontslagvergoeding in die werknemers ontvangen bij onvrijwillig ontslag.  Bij de berekening van de transitievergoeding is het loon de basis voor de berekening van de transitievergoeding.

Het loon wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Als de arbeidsduur niet vaststaat dan wordt het loon berekend over de gemiddelde arbeidsduur in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Hierbij worden perioden van verlof, staking of ziekte buiten beschouwing gelaten. Als dergelijke perioden optellen tot een maand of langer, dient voorverlenging plaats te vinden van de hiervoor genoemde periode van twaalf maanden.

Met de Regeling looncomponenten en arbeidsduur is er duidelijkheid gekomen voor wat betreft de  duur van de periode van verlof, staking of ziekte . Voorheen werd onder ‘maand’ verstaan kalendermaand. Omdat een kalendermaand zowel een periode van 28, 29, 30 of 31 dagen kan inhouden, is in deze regeling ‘een maand’ vervangen door 30 dagen. Nu zal, als een werknemer (in totaal) 30 dagen of langer niet heeft gewerkt door verlof, staking of ziekte, de periode waarover een gemiddelde arbeidsduur wordt berekend met een kalendermaand worden voorverlengd. Voorverlenging met nog een kalendermaand is aan de orde als nog een periode van 30 dagen van afwezigheid zich voordoet. Dus bij een periode van ziekte en verlof van totaal 55 dagen, dient voorverlenging plaats te vinden met één kalendermaand.

Kortom, door de wijziging van de voornoemde regeling is er een verduidelijking aangebracht voor de duur van de periode van verlof, staking of ziekte. Tevens is nu verduidelijkt dat het gaat om het totaal van de perioden waarin de werknemer niet werkte wegens ziekte, staking of verlof. Deze perioden worden samengeteld.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×