Wetswijziging Wet op de Kamer van Koophandel

Op 25 juni 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kamer van Koophandel aangenomen. Het wetsvoorstel moderniseert en stroomlijnt de Kamer van Koophandel en biedt de overheid de mogelijkheid fors te bezuinigen. Met het wetsvoorstel wordt de versnippering van het bestaande aanbod van publieke dienstverlening voor ondernemers tegengegaan, worden de behoeftes en wensen van ondernemers meer centraal gesteld en wordt beter aangesloten bij de mogelijkheden die digitalisering biedt.

Voorstel samenvoeging tot één organisatie
Voorgesteld wordt om de regionale Kamer van Koophandels, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland samen met het innovatiecentrum stichting Syntens te laten opgaan in één organisatie met de status van een zelfstandig bestuursorgaan. Het is de bedoeling dat de naam Kamer van Koophandel daarbij behouden blijft. De organisatie moet kleiner en efficiënter worden. Om deze reden zal het aantal kantoren en loketten dalen, het aantal full time employees worden teruggebracht van 2.230 naar 1.300 in 2018 en komen er vijf in plaats van twaalf regio’s.

Digitale ondernemerspleinen
De dienstverlening zal gaan plaatsvinden via (digitale) ondernemerspleinen. Op deze ondernemerspleinen zal de ondernemer zal terecht kunnen voor (eerstelijns) informatie, ondersteuning en advies over ondernemen en innoveren. De ondernemerspleinen worden voor hem op deze terreinen dé toegang tot de overheid. Op termijn zullen ook transacties met de overheid (bijvoorbeeld op het gebied van subsidies en vergunningen) ten minste digitaal via de ondernemerspleinen worden ontsloten.

Voorstel nieuwe regels bij inschrijving
In het wetsvoorstel is bovendien een wijziging van de huidige inschrijvingsprocedure voor ondernemers opgenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd ondernemers die zich voor het eerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel een vergoeding te laten betalen. Ook zal het mogelijk worden ondernemers bij inschrijving te verplichten een gesprek te voeren met de Kamer van Koophandel om zo ondoordacht ondernemerschap en schijnconstructies te voorkomen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de wet zal worden ingevoerd. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter schriftelijke voorbereiding bij de Eerste Kamer.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0493 – 331486 of l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×