Wetsvoorstel tijdelijke huur onderweg

Er is in Nederland al langere tijd behoefte aan een flexibelere huurwoningmarkt, zodat mensen die snel een woning nodig hebben, daar ook een reële kans op hebben. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft in oktober 2014 een conceptwetsvoorstel ingediend dat als doel heeft om het huurrecht voor woonruimte te versoepelen en de doorstroming op de markt van huurwoningen te bevorderen.

In dit voorstel is een aantal maatregelen opgenomen om verhuurders van woonruimte meer mogelijkheden te geven om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan met hun huurders. Met een tijdelijke huurovereenkomst heeft de huurder bij het einde van de huur geen huurbescherming.

Voorgestelde maatregelen
In het wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

I.  een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’. Naast de nu bestaande mogelijkheden krijgt de verhuurder de mogelijkheid op grond van ‘dringend eigen gebruik’ de huur op te zeggen bij jongeren, bij promovendi, bij grote gezinnen en bij door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening aan te wijzen categorieën personen;

II. uitbreiding van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandwet met de categorie te koop staande huurwoningen;

III. aanpassing en verruiming van de zogenoemde ‘diplomatenclausule’ (hierdoor kunnen meerdere ‘tussenhuurders’ onder het regime vallen);

IV. introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren: de huurovereenkomst voor (bepaalde) korte tijd, met een maximumduur van 2 jaar. Na afloop van de termijn van twee jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging en zal de huurder dus geen huurbescherming hebben.

Naast deze maatregelen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal bepalingen te herschikken.

Streefdatum inwerkingtreding 1 juli 2015
Het was tot 6 november 2014 mogelijk via internetconsultatie op het conceptwetsvoorstel te reageren. Het is mogelijk dat het wetsvoorstel naar aanleiding van de ontvangen reacties op enkele punten nog wordt aangepast. Minister Blok streeft ernaar dat de wet op 1 juli 2015 inwerking zal treden. Nu is het afwachten of dit conceptwetsvoorstel uiteindelijk zal worden aangenomen en dus als Wet zal worden ingevoerd.

Zie voor het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting: www.internetconsultatie.nl/tijdelijkehuur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wesley Rhoe, advocaat Vastgoed, hij is te breiken op 0493-331473 of via w.rhoe@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Huur

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×