Wet Werk en Zekerheid: de zieke werknemer

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid  wijzigt per 1 juli 2015 het ontslagrecht.  Deze wijziging heeft grote gevolgen. Zo is een bedrijfseconomisch ontslag van zieke werknemers niet langer mogelijk. Hoe kan dit?

Situatie tot 1 juli 2015
Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld een reorganisatie, dan kan het zijn dat een zieke werknemer op grond van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag. In de huidige situatie kan een werkgever te allen tijde kiezen welke ontslagroute hij volgt: een ontslagvergunning vragen bij het UWV of een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter.

Wanneer de UWV-procedure wordt gevolgd, zal er (mits aan de voorwaarden is voldaan) een ontslagvergunning verleend worden waarmee de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Voor zieke werknemers geldt echter een opzegverbod. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever de ontslagvergunning niet kan gebruiken en de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer niet kan opzeggen. De UWV-procedure is daarom feitelijk geen optie.

Een werkgever kan zich dan wenden tot de kantonrechter. Deze zal beoordelen of de verzochte ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen verband houdt met de ziekte van de werknemer. Wanneer er geen verband is (en de bedrijfseconomische redenen voldoende duidelijk zijn), zal de kantonrechter in beginsel het verzoek toewijzen en de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Situatie na 1 juli 2015
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werkgever niet langer een vrije keuze welke ontslagroute hij wil volgen.

Afhankelijk van de reden voor ontslag komt er één ontslagroute. Voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) blijft de UWV-procedure bestaan. Voor andere redenen van ontslag (o.a. een verstoorde arbeidsverhouding en een verschil van inzicht) moeten partijen zich wenden tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Dit heeft tot gevolg dat een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet langer via de kantonrechter mogelijk is. Van een zieke werknemer kan in dat geval dan ook geen afscheid worden genomen. Enkel voor de algehele bedrijfssluiting is een uitzondering gemaakt; het opzegverbod is dan niet van toepassing en met een ontslagvergunning kan de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer opgezegd worden.

Voor werkgevers wordt de re-ïntegratie van een zieke werknemer daardoor nog belangrijker. Pas wanneer de zieke werknemer hersteld is, kan hij immers ontslagen worden. Slaagt de re-integratie niet, dan moet de werkgever wachten tot er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) en kan hij om die reden een ontslagvergunning aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×