Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ is aangenomen!

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De bouwer van een nieuwbouwwerk krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen - Goorts Coppens advocatenkantoor

Welke veranderingen brengt de Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ met zich mee?

Op dit moment wordt de kwaliteit aan de voorkant gewaarborgd, namelijk wanneer de bouwvergunning wordt aangevraagd. Na invoering van de nieuwe Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen‘, wordt niet alleen naar de kwaliteit gekeken bij de aanvraag en beoordeling van een bouwvergunning. Ook gedurende het bouwproces (tijdens de realisatie en bij oplevering) worden verplichtingen met betrekking tot kwaliteitsborging geïntroduceerd.

Onafhankelijke kwaliteitscontroleur inschakelen

Aannemers moeten allereerst een onafhankelijke kwaliteitscontroleur inschakelen. Deze kwaliteitscontroleur beoordeelt de bouwplannen en monitort de kwaliteit en veiligheid van de constructie tijdens het bouwproces.

Aantonen dat aan de regelgeving is voldaan

Bij oplevering dient de aannemer vervolgens aan te tonen dat aan de regelgeving en de gemaakte afspraken is voldaan. Waar nu een vergunning volstaat, moet straks alles worden vastgelegd in een opleverdossier. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstel over te gaan.

Verplicht informeren

Tevens is de aannemer verplicht de opdrachtgever te informeren over de wijze waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na oplevering zijn afgedekt.

Opschortingsrecht aangescherpt

Het opschortingsrecht van particuliere opdrachtgevers wordt tevens aangescherpt. Het depotbedrag van 5% wordt door de notaris pas aan de aannemer gegeven, nadat de opdrachtgever de gelegenheid heeft gekregen om aan te geven of hij gebruik wil maken van het opschortingsrecht. De notaris mag het depotbedrag pas overmaken naar de aannemer op het moment dat alle gebreken zijn verholpen.

Wanneer treedt de Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ in werking?

Het nieuwe bouwstelsel treedt stapsgewijs in werking. Vanaf 1 januari 2021 geldt het voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Denk hierbij aan eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden.

Vragen over Wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’?

Neem dan contact op met de Vakgroep Vastgoed:

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

 

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×