Wet hervorming kindregelingen en kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Doel van deze wet is het beperken van het aantal kindregelingen (regelingen in het Nederlandse belastingstelsel die financieel voordeel bieden aan (werkende) ouders). Een deel van de kindregelingen komt te vervallen en een deel wordt vervangen door een andere regeling; namelijk de alleenstaande ouderkop waarmee het (bestaande) kindgebonden budget wordt verhoogd. Omdat bij het berekenen van kinderalimentatie rekening gehouden wordt met de kindregelingen én met het kindgebonden budget, heeft de wetswijziging directe gevolgen voor het berekenen van kinderalimentatie. 

De Expertgroep Alimentatienormen (een groep van rechters die zich bezig houden met alimentatiezaken en die aanbevelingen doen voor regels rondom de vaststelling van kinderalimentatie) heeft inmiddels een aantal aanbevelingen gegeven over hoe met deze fiscale wetswijzigingen moet worden omgegaan.

De Expertgroep heeft aanbevolen dat de vanaf 1 januari 2015 toegepaste verhoging van het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop van € 3.050,00 per jaar (ofwel € 254,17 per maand) in mindering moet worden gebracht op de behoefte van een minderjarige. Dit zou dus onder omstandigheden zelfs kunnen betekenen dat de behoefte van een minderjarige volledig kan worden ingevuld met het kindgebonden budget en er dus géén kinderalimentatie meer verschuldigd is!

Daarnaast heeft de Expertgroep aangegeven dat deze wetswijziging van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven voor het berekenen van alimentatie en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen. Dit zou betekenen dat de wetswijziging op zichzelf voldoende is om een bestaande kinderalimentatie te herzien (en er dus geen andere wijziging, zoals een inkomensdaling, aanwezig hoeft te zijn).

Hoewel rechtbanken niet verplicht zijn de aanbevelingen van de  Expertgroep toe te passen, doen zij dit in de praktijk wel. Dit biedt dus mogelijkheden voor onderhoudsplichtigen die de aan hen opgelegde onderhoudsbijdrage willen verminderen. Voor de alleenstaande verzorgende ouder kan het aan de andere kant juist erg nadelige gevolgen hebben. Uiteraard zal per situatie moeten worden bekeken hoe de hiervoor genoemde wijziging zal uitvallen, maar de per 1 januari 2015 ingaand wetswijziging kan dus grote gevolgen hebben!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Imke Gerrits, advocaat Familie, via i.gerrits@gca.nl of 0493-331486.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×