Werknemer arbeidsongeschikt door een derde? Verhaal je schade op de veroorzaker!

Soms raakt een werknemer arbeidsongeschikt door een gebeurtenis waarvoor een ander (een derde) aansprakelijk is. Denk hierbij aan een (verkeers)ongeval of bijvoorbeeld een mishandeling. De werknemer kan dan zelf zijn schade verhalen op de aansprakelijke derde. Maar ook de werkgever van het slachtoffer kan (een deel van) zijn schade op deze derde verhalen. Dit recht heet verhaalsrecht of regresrecht. De werkgever moet namelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon (ziekengeld) doorbetalen en zorgen voor de re-integratie van de werknemer.

Wanneer is er sprake van een regresrecht?

De wet stelt twee voorwaarden voor het ontstaan van een regresrecht van de werkgever:

  • Allereerst moet er sprake zijn van een werknemer die lichamelijk of geestelijk letsel oploopt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is;
  • Daarnaast moet de werknemer als gevolg van deze gebeurtenis arbeidsongeschikt zijn en moet de werkgever verplicht zijn om het loon van de werknemer door te betalen tijdens ziekte van de werknemer.

Welke kosten vallen onder het loonregres?

Allereerst valt onder het regresrecht het nettoloon van de werknemer. Je mag als werkgever nooit een hoger bedrag in loonkosten claimen dan de werknemer had kunnen verhalen, dit heet het ‘civiele plafond’.

De ingehouden loonbelasting, sociale premies en andere kosten van het loon moet je als werkgever zelf betalen en kan je dus niet verhalen op de aansprakelijke partij. Op het moment dat de werknemer tijdens de re-integratie een aantal uren tegen zijn normale loonwaarde werkt, kan er geen verhaal over deze uren plaatsvinden.

Daarnaast kan je de kosten die gemoeid gaan met de re-integratie verhalen op de aansprakelijke partij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van het inschakelen van een re-integratiebureau, de kosten van de Arbodienst, revalidatiekosten, kosten van aanpassingen van de werkplek, kosten voor bijscholing en begeleiding, kosten van vervangend of aangepast vervoer, etc.

Kosten van vervangend personeel voor de arbeidsongeschikte werknemer vallen daarentegen niet onder het loonregres.

Om de gemaakte nettoloonkosten en re-integratiekosten te verhalen, kan je je tot een advocaat wenden. De kosten die gepaard gaan met de inschakeling van een advocaat komen bij een erkenning van aansprakelijkheid in beginsel ook voor vergoeding in aanmerking. Daarbij is het wel van belang dat deze kosten moeten voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. Dit betekent dat zowel de noodzaak van de werkzaamheden, als de omvang en aard van de met deze werkzaamheden gemoeide kosten aan de redelijkheid worden getoetst. Zijn de kosten in redelijkheid gemaakt, dan moeten deze ook door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Verjaart het regresrecht?

Indien je als werkgever te maken krijgt met een arbeidsongeschikte werknemer door een ongeval, het maakt daarbij niet uit of het ongeval tijdens of buiten werktijd heeft plaatsgevonden, dan is het verstandig niet al te lang te wachten met het uitoefenen van het recht om de loonschade te claimen. De verjaringstermijn is vijf jaar. Na vijf jaar vervalt het regresrecht.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of wil je de door jouw onderneming geleden loonschade verhalen? Neem dan contact op met Team Arbeid. Wij helpen je graag verder.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×