Werkgever: het payrollbedrijf of de inlener?

Bij een payrollconstructie is er sprake van een driehoeksrelatie; de werknemer is in dienst van een payrollbedrijf, maar verricht zijn werkzaamheden feitelijk bij een ander bedrijf, de zogenaamde inlener. De verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt, liggen op deze manier bij het payrollbedrijf. 

In maart 2014 heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in een zaak waarin discussie was ontstaan over de vraag wie als werkgever kon worden aangesproken, het payrollbedrijf of de inlener.

Vaststaande feiten
Werknemer tekent op 8 januari 2013 op het kantoor van de inlener onder andere een arbeidsovereenkomst waarin het payrollbedrijf als werkgever wordt aangemerkt. In de arbeidsovereenkomst is een uitzendbeding opgenomen. Voorts is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat werknemer te werk wordt gesteld bij de desbetreffende inlener. In het formulier Variabele Beloning, dat door werknemer en inlener is ondertekend, komen werknemer en inlener overeen dat uitbetaling iedere 27e van de maand via het payrollbedrijf plaatsvindt.

Wanneer werknemer direct over de eerste twee maanden van zijn dienstverband (januari en februari 2013) geen loon ontvangt en vanaf medio februari 2013 ook niet meer wordt ingezet, vordert hij doorbetaling van zijn salaris.

Beoordeling
De kern van het geschil is of er een arbeidsovereenkomst is ontstaan tussen werknemer en inlener.

Het payroll-bedrijf vervult geen andere rol dan het enkel ‘op papier’ zijn van de werkgever. Werknemer heeft nimmer contact gehad met het payroll-bedrijf. Inlener heeft een onduidelijke en ondoorzichtige situatie gecreëerd voor de werknemer door hem een arbeidsovereenkomst met het payroll-bedrijf te laten tekenen. Inlener is hiervoor dan ook verantwoordelijk.

De gekozen constructie heeft enkel tot doel de wettelijke bescherming van de werknemer te beperken. Van een rechtsgeldige uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7: 690 BW is geen sprake. De gesloten arbeidsovereenkomst tussen werknemer en het payrollbedrijf kan niet aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en inlener in de weg staan. Er dient dan ook door de constructie heen gekeken te worden en geconcludeerd te worden dat er sprake is van verbondenheid tussen werknemer en inlener. De wijze waarop werknemer en inlener feitelijk invulling aan deze verbondenheid hebben gegeven, heeft tot gevolg dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Inlener is dan ook gehouden het loon gedurende het dienstverband te voldoen. Nu er geen sprake is van een rechtsgeldige uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7: 690 BW, kan er geen beroep worden gedaan op het hierin opgenomen uitzendbeding. Het loon moet dus doorbetaald worden totdat het dienstverband rechtsgeldig is beëindigd.

Conclusie
Ook bij een payrollconstructie kun je als inlener verantwoordelijk zijn voor de loonbetaling van werknemers. Let daarom op met ‘papieren’ payrollconstructies!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×