Wat te doen met ‘gekregen’ scheidingswanden en vloerbedekking?

Stel je je eens voor, je huurt een bedrijfspand.  De scheidingswanden en de vloerbedekking in het bedrijfspand mocht je ‘om niet’ overnemen, wat inhoudt dat je ze gratis mocht hebben van de vorige huurder. Aan het einde van jouw huurperiode rijst de vraag in welke staat je het bedrijfspand moet opleveren. Moet je ook de scheidingswanden en de vloerbedekking verwijderen?

De hoofdregel is dat wat tot het gehuurde behoort, mag achterblijven. Alles wat niet tot het gehuurde behoort, moet worden verwijderd.

Casus
Het Hof Amsterdam heeft zich hierover uitgelaten. De casus is als volgt: een huurder neemt een aantal voorzieningen ‘om niet’ over van de voorgaande huurder, onder andere scheidingswanden, vloerbedekking en een keuken. Aan het einde van de huurperiode moet de huurder de ruimte geheel ontruimen. De huurder ontruimt het gebouw, maar weigert de bovengenoemde voorzieningen te verwijderen omdat hij van mening is dat de voorzieningen tot het gehuurde behoren.

Oordeel Hof
Aan de hand van de huurovereenkomst heeft het Hof Amsterdam beoordeeld wat wel en niet aan het gehuurde toebehoort en wat dus wel en niet door de huurder verwijderd moet worden om het gehuurde in oorspronkelijke staat op te leveren. In de huurovereenkomst staat dat de scheidingswanden ‘om niet’ worden ‘overgedragen’.

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat het bij de uitleg van de overeenkomst ook gaat om de bedoeling en redelijke verwachtingen die partijen mochten hebben. Het Hof is van mening dat overdragen in dit geval ‘ter beschikking stellen’ betekent. Op de tekening waarmee het gehuurde wordt omschreven staan daarnaast vele scheidingswanden ingetekend. Dit maakt dat de huurder kon aannemen dat de scheidingswanden en andere voorzieningen onderdeel waren van het gehuurde. De huurder hoefde de voorzieningen dus niet te verwijderen.

Advies
Wij kunnen je adviseren bij het opstellen van een huurovereenkomst. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het van groot belang om duidelijk en ondubbelzinnig te verwoorden wat je bedoelt en verwacht van de andere partij. Het beste is dat je expliciet in het contract vermeldt wat verwijderd dient te worden bij de oplevering.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wesley Rhoe, vakgroepvoorzitter Vastgoed via 0493 – 331483 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×