Wat is jouw rol als werkgever bij overspanningsklachten?

Wordt door jouw werknemers aangegeven dat ze het te druk hebben en druk ervaren? Let dan op! Als werkgever dien je deze signalen op te pikken en voor jouw werknemers te ‘zorgen’. Als werkgever heb je namelijk een zorgplicht ten opzichte van jouw werknemers. Je bent verplicht de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers zoveel mogelijk te beschermen. Vaak wordt hierbij gedacht aan specifieke maatregelen om onveilige situaties te voorkomen, maar de zorgplicht strekt verder. Als goed werkgever dien je de risico’s voor een werknemer tot een minimum terug te brengen en, als zich het risico toch verwezenlijkt, dit voor haar rekening te nemen alsmede dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers risico’s mijden door hen effectief te waarschuwen voor bijzondere risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan.

Wanneer je niet tijdig actie onderneemt als een werknemer aangeeft stressgerelateerde klachten te ervaren, kan je als werkgever aansprakelijk worden gesteld wegens het tekort schieten in de op jou rustende zorgplicht. Uit de praktijk blijkt dat schending van de zorgplicht door werkgever niet erg snel wordt aangenomen, maar toch is het van belang om als werkgever oplettend te zijn. In het kader van de schending van de zorgplicht wordt voornamelijk gekeken naar het gevaar van psychisch letsel en of dit voorzienbaar was voor de werkgever. Kortom: had werkgever de overspanning/burn-out kunnen zien aankomen? Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan jarenlang regelmatig een groot aantal overuren werken, een werknemer die veelvuldig aangeeft een constante druk te ervaren of meermaals aangeeft dat sprake is van onderbezetting.

In de gevallen dat een rechter oordeelde dat een werkgever zijn zorgplicht wel geschonden had, was sprake van een uitzonderlijk hoge werkdruk met daarnaast uitzonderlijke werkomstandigheden die tot een burn-out konden leiden. In een van deze gevallen bleek de uitzonderlijk hoge werkstuk uit het signaal dat meer dan 15 werknemers last van overspannenheid hadden. De werknemer in kwestie had ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken, dat werkgever bij zodanige werkdruk een burn-out had moeten zien aankomen. Een andere indicator was stelselmatig een aanzienlijk aantal overuren werken. De werkgever moet hiervan op de hoogte zijn als hij zich verdiept in werkzaamheden van zijn werknemers. (ECLI:NL:GHSHE:2008:BC274, ECLI:NL:GHSHE:2009:BK0617) Het gevolg van een schending van de zorgplicht is dat je als werkgever aansprakelijk kunt zijn voor de materiële en immateriële schade die hiervan het gevolg is. Het gaat dan om letselschade, die verschillende vormen kan aannemen. Zo kan het gaan om lichamelijk letsel, maar ook om een psychisch letsel als gevolg van overbelasting.

Voorkomen is beter dan genezen

  • Het is dan ook goed om je als werkgever bewust te zijn van de risico’s van een burn-out. Hierbij nog wat tips om toe te passen in te praktijk:
  • Wees alert op signalen, bijvoorbeeld negatieve veranderingen, van werknemers die duiden op overspanning;
  • Peil regelmatig hoe het met je werknemers gaat, dit kun je doen door het vast te leggen in een functioneringsgesprek;
  • Toon betrokkenheid en wees positief, werknemers hebben dan het gevoel bij je terecht te kunnen nog voordat het mis gaat;
  • Zorg voor een gezonde werkcultuur binnen je bedrijf;
  • Zorg voor een goede balans tussen werk en vrije tijd, let wel op, deze balans kan er voor iedere werknemer anders uit zien;
  • Verlaag de drempel om hulp te zoeken, zorg ervoor dat psychische problemen bespreekbaar zijn.

Heb je te maken met een werknemer met een burn-out en wil je meer weten over jouw rol in deze situatie? Of heb je een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met één van de specialisten van team Arbeid.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×