Wat is er besproken tijdens het kort geding van vandaag over de stormschadekwestie?

Vandaag vond in Rotterdam het kort geding plaats, dat een agrariër uit Someren had aangespannen tegen zijn verzekeraar Achmea Interpolis. Interpolis weigert dekking te verlenen voor de schade die de agrariër heeft geleden door het noodweer dat op 23 juni jl. delen van Brabant en Noord-Limburg heeft getroffen. 

In het kort geding heeft de melkveehouder gevraagd om een voorschot op zijn schade. 

Het is aan de kortgedingrechter om te bepalen of dit voorschot (in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure) aan de agrariër moet worden toegekend. 

Reden van Interpolis om geen dekking te verlenen, was het feit dat de agrariër geen hagelschadeverzekering heeft, maar enkel een verzekering voor stormschade. Interpolis heeft zich op het standpunt gesteld, dat de schade is veroorzaakt door hagel, terwijl de melkveehouder vindt dat er sprake is geweest van hagelschade als gevolg van storm (en er dus dekking verleend dient te worden door de verzekeraar onder de stormschadeverzekering). De herstelwerkzaamheden zouden volgens de melkveehouder rond de € 200.000,00 kosten. 

De kortgedingrechter heeft beide partijen aangehoord en op vrijdag 4 november 2016 om 14.00 uur zal vonnis worden gewezen. Ten tijde van de zitting, liet de kortgedingrechter zich nog niet uit, over hoe door haar naar de zaak wordt gekeken. Met spanning zal dan ook het vonnis van 4 november aanstaande moeten worden afgewacht. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Thomas Berkhout, advocaat onderneming, t.berkhout@gca.nl of Maud Saes, advocaat onderneming m.saes@gca.nl of via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×