Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor projectontwikkelaars?

In 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet gaat er een hoop veranderen, maar wat dan precies? Met de Omgevingswet worden 25 wetten samengevoegd. Dit moet ervoor zorgen dat er snellere en betere besluitvorming komt. Voor projectontwikkelaars zijn een aantal dingen van belang, die hier (op hoofdlijnen) zullen worden besproken.

Gemeente
De zorg voor de fysieke leefomgeving blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast krijgt de gemeente een aantal extra bevoegdheden. In het omgevingsplan mogen door de gemeente maatwerkregels gesteld worden ten aanzien van duurzaamheid en materiaalgebruik. Daarnaast is het aan de gemeente om te bepalen of er een vergunningsplicht moet komen, maar dit moet nog verder worden uitgewerkt in een invoeringswet.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan gaat het belangrijkste element van de Omgevingswet worden. De bedoeling is dat het omgevingsplan veel uitgebreider wordt dan het bestemmingsplan en dat het gedigitaliseerd en geactualiseerd wordt. In het omgevingsplan is dadelijk veel relevante informatie te vinden, bijvoorbeeld over waarden met betrekking tot geluid. Het wordt daarmee nog belangrijker om het plan in de verkenningsfase zorgvuldig te raadplegen.

Marktpartijen
De markt krijgt met de Omgevingswet een grote rol. Zo worden marktpartijen zelf verantwoordelijk voor de toets aan het besluit bouwwerken leefomgeving. De gemeente heeft hierbij slechts een beperkte rol. De aanvrager van een vergunning moet dadelijk zelf aangeven hoe hij de omgeving bij zijn plan betrokken heeft. Of dit voldoende is, hangt af van de aard en omvang van het project.

Fases
De Omgevingswet maakt het mogelijk om projecten in fases te verdelen. Hierdoor hoeven niet alle onderwerpen meteen aan bod te komen en zal het makkelijker worden om projecten te realiseren.

De wetgever heeft met deze nieuwe wet beoogd om de regels aangaande de leefomgeving overzichtelijker en duidelijker te maken. Wat deze veranderingen in de (juridische) praktijk tot gevolg zullen hebben, gelet op het aanvechten van plannen of besluiten, zal pas écht blijken in 2018.
Meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met Patrick Grijpstra, advocaat Overheid + Milieu via p.grijpstra@gca.nl of 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×