Wat betekent de btw-verhoging voor de vastgoedpraktijk?

Per 1 oktober 2012 is de verhoging van het reguliere btw-tarief naar 21% een feit. Het algemene uitgangspunt is dat het oude btw-tarief van 19% van toepassing is op prestaties die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht. Prestaties na 30 september 2012 vallen onder het verhoogde tarief van 21%. Voor bepaalde veelvoorkomende transacties in het vastgoed, is deze regel echter niet zo gemakkelijk toe te passen. De wetgever heeft dan ook een aantal specifieke overgangsregelingen opgesteld.

Overgangsregeling voor onroerende zaken
Stel dat u als aannemer voor 1 oktober 2012 een opdracht ontvangt voor het bouwen van een afzonderlijke garage, waarbij u in de aannemingsovereenkomst overeenkomt dat uw klant direct een percentage van 50% van de aanneemsom betaalt. De overige 50% betaalt de klant bij oplevering van de garage in februari 2013. De overgangsregeling bepaalt dat als de opdracht vóór 1 oktober 2012 wordt verstrekt, het daarbij direct te betalen bedrag kan worden beschouwd als een op dat tijdstip vervallen termijn. Daarvoor geldt dus het 19% tarief. Voor de overige 50% geldt het 21% tarief.

Let erop dat de bovenstaande regeling alleen geldt voor betaling in termijnen. Als u bent overeengekomen dat de gehele aanneemsom ineens wordt betaald, dan is het moment van oplevering van de garage het uitgangspunt. Als de oplevering geschiedt na 30 september 2012, dan is 21% btw verschuldigd over de gehele aanneemsom.

Overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen
Stel dat u als aannemer voor 28 apri l2012 een aannemingsovereenkomst met uw klant  heeft gesloten voor een nieuw te bouwen woning. Uw klant betaalt de aanneemsom in termijnen, waarbij de laatste betaling plaatsvindt voor 1 oktober 2013. De overgangsregeling bepaalt dat als de overeenkomst voor 28 april 2012 werd gesloten, de termijnen die worden betaald voor 1 oktober 2013 vallen onder het 19% tarief. In het geval van nieuwbouwwoningen is er dus sprake van een ruime overgangsregeling. Let er wel op dat het moet gaan om zaken die bestemd zijn voor bewoning. Afzonderlijke garages en vakantiewoningen vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling.

Vanzelfsprekend wilt u voor uw klanten de juiste rekeningen opstellen. Heeft u per abuis toch het verkeerde percentage aan btw in rekening gebracht bij een klant? Geen probleem! U heeft de wettelijke bevoegdheid om de extra verschuldigde btw alsnog in rekening te brengen bij de klant. Dit geldt ook als uw klant een particulier is.

De wet- en regelgeving inzake vastgoedtransacties kan zorgen voor lastige vragen.  Als u met onduidelijkheden zit, nemen wij deze graag voor u weg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ad Coppens, advocaat vastgoed, via a.coppens@gca.nl of op 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×