In een huurrelatie verschaft verhuurder woongenot aan zijn huurder en de huurder dient zich als “goed huurder” te gedragen. Dit betekent dat een huurder geen overlast mag veroorzaken. Onder overlast valt niet alleen geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook bedreiging, vernieling en stankoverlast. De omgeving van de huurder kan hinder ondervinden van de overlast, waardoor zij in hun woongenot worden geschaad. In dit artikel wordt aangegeven welke acties ondernomen kunnen worden tegen een huurder die overlast veroorzaakt.

Huurrecht

Onderzoek

Indien een verhuurder overlastmeldingen over een huurder ontvangt, zullen deze klachten eerst onderzocht moeten worden. Ga in gesprek met de overlastveroorzaker om te kijken wat er aan de hand is. Ook zal contact met de overlastmelder opgenomen moeten worden. Er zal een intern onderzoek moeten plaatsvinden om te beoordelen wat de aard, karakter en frequentie van de overlast is. Dit wordt ook van een verhuurder verwacht. Een verhuurder die niet optreedt tegen overlast van een van zijn huurder, kan namelijk aansprakelijk worden gesteld.

Blijft de overlast aanhouden, dan zijn er diverse middelen die een verhuurder kan inzetten. Een verhuurder kan een officiële waarschuwing geven. Ook kan er een buurtbemiddelingstraject worden gestart met het doel om de overlast te staken. Een ander voorbeeld is het aangaan van een overeenkomst waarin een gedragsregel is opgenomen waaraan de overlastveroorzaker zich dient te houden. Ondertussen zal er zoveel mogelijk bewijs van de overlast moeten worden verzameld, zoals overlastmeldingen, geluids- en videofragmenten van de overlast en bevindingen van de politie. Indien buitengerechtelijke acties geen effect sorteren en de overlast aanhoudt, kan er een procedure worden gestart.

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Procedure

Zoals gezegd dient een huurder zich als “goed huurder” te gedragen. Doet een huurder dat niet, dan kan sprake zijn van een tekortkoming. In een procedure kan ontbinding van de huurovereenkomst worden gevorderd en ontruiming van het gehuurde. Vaak moet de overlast zo snel mogelijk worden beëindigd. Het is mogelijk om in een kortgedingprocedure te vorderen dat de overlastveroorzaker het gehuurde moet verlaten en ontruimen. De kortgedingrechter hanteert als maatstof of het in een bodemprocedure het waarschijnlijk is dat de ontbinding van de huurovereenkomst wordt uitgesproken. Ook zal de kortgedingrechter een belangenafweging maken. Het belang van de overlastveroorzaker om in het gehuurde te blijven staat tegenover het belang van de verhuurder die rekening moet houden met de veiligheid en het woongenot van de omwonenden. Ontruiming heeft vergaande gevolgen voor de huurder, en daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk (objectief) bewijs van de overlast te vergaren.

Wilt u weten wat voor mogelijkheden u heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met Sharon Janssen, advocaat Vastgoed en Onderneming.

Sharon Janssen Goorts + Coppens

Sharon Janssen

Vastgoed

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×