WAB | Payroll

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. Wij bespreken in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 In dit artikel meer over payroll.

Wijzigingen payroll na invoering van de WAB

Bij payroll neemt een payrollbedrijf het formele werkgeverschap over. Het personeel komt in dienst van het payrollbedrijf en als inlener heb je de zeggenschap over de werkzaamheden van de werknemer.

Huidige wetgeving payroll

Onder de huidige wetgeving valt payroll onder de definitie van uitzenden. Hierdoor kan een payrollbedrijf gebruik maken van een aantal voordelen, namelijk verruiming van de ketenregeling en het uitsluiten van de loondoorbetalingsplicht. Verder kan ook een uitzendbeding opgenomen worden in de overeenkomst. Dit houdt in dat de uitzendovereenkomst eindigt op het moment dat de opdrachtgever de overeenkomst met het payrollbedrijf beëindigd.

Met ingang van 1 januari 2020 verandert dit. De gedachte hierachter is dat payroll nog steeds gebruikt kan worden om werkgevers te ontzorgen, maar dat het niet de bedoeling is dat payroll wordt gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Wettelijk onderscheid uitzenden en payroll

Met invoering van de WAB komt een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payroll. De definitie van de uitzendovereenkomst blijft hetzelfde, maar in de wet wordt daar een bijzondere variant aan toegevoegd: de ‘payrollovereenkomst’:

‘de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.’

Kenmerkend voor payrolling is volgens deze definitie dat:

  1. de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult; en
  2. dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Alleen als aan beide criteria wordt voldaan, is sprake van payrolling. 

Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Daarnaast hebben payrollwerknemers recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als personeel van de inlener, met uitzondering van pensioen. Hierdoor krijgen de payrollwerknemers dezelfde rechtspositie als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn.

Flexibele uitzendregels niet van toepassing

Daarnaast is het voor een payrollwerkgever niet langer mogelijk om gebruik te maken van de flexibele uitzendregels, zoals een uitzendbeding en ruimere ketenregeling.

Vanaf wanneer moet ik rekening houden met de wijzigingen?

In beginsel treden bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2020 in werking. Hiervoor geldt één uitzondering: als een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer is aangegaan vóór 1 januari 2020, blijven de regels met betrekking tot de ketenregeling gelden tot afloop van het tijdelijke contract.

Wanneer je werkt met payrollwerknemers dan is het goed om de afweging te maken of dit nog de beste keuze is. Verder ben je dan ook verplicht om voorafgaand aan de terbeschikkingstelling het payrollbedrijf te informeren over de geldende arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie.

Wil je hier meer informatie over of heb je vragen over de overige wijzigingen met ingang van 1 januari 2020? Bezoek dan onze bijeenkomst in Eindhoven op 12 november of neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten van team Arbeid!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×