WAB | Oproepovereenkomst

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

De artikelen kunnen telkens na plaatsing op deze pagina worden teruggevonden. In dit artikel meer over de oproepovereenkomst.

De WAB maakt oproepkrachten een stuk minder flexibel!

In sommige branches is het heel gebruikelijk dat met oproepkrachten gewerkt wordt. Voordeel is natuurlijk de flexibiliteit van deze werknemers. Met de WAB wordt dit oproepen echter een stuk minder flexibel dan voorheen.

Jaarlijks aanbod

Tot 1 januari 2020 wordt een oproepovereenkomst gesloten en blijft bijvoorbeeld een nul-urencontract gewoon een nul-urencontract, hoe lang de overeenkomst ook duurt. De verandering die de WAB met zich brengt, is dat je als werkgever jaarlijks een arbeidsovereenkomst aan moet bieden met een arbeidsomvang van gemiddeld het aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar. Dit moet je schriftelijk of elektronisch doen.  Doe je dit niet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar.

Dit leidt ertoe dat een oproepkracht alleen nog écht flexibel is op het moment dat een dienstverband van elf maanden of korter wordt aangegaan. De regeling heeft onmiddellijke werking. Is een werknemer op 1 januari 2020 al langer dan twaalf maanden in dienst, dan moet je deze vóór 1 februari 2020 een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang

Het is dus belangrijk om nu al in kaart te brengen hoeveel werknemers een oproepovereenkomst hebben, wanneer ze gestart zijn en hoeveel uren ze maandelijks gemiddeld werken. Vervolgens dient een afweging te worden gemaakt: is het wenselijk om deze oproepkrachten een dienstverband met vaste omvang aan te bieden, wordt de arbeidsovereenkomst slechts verlengd totdat het dienstverband in totaal 11 maanden geduurd heeft of zal het dienstverband beëindigd moeten worden?

Oproeptermijn

Oproep- en afzegtermijnen zijn op dit moment vaak kort, en niet bij wet geregeld.. Vanaf 1 januari 2020 moet je als werkgever de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren persoonlijk oproepen. In een cao kan deze termijn wel worden verkort. Wordt een werknemer niet binnen de termijn opgeroepen, dan hoeft een werknemer geen gehoor te geven aan deze oproep. Wordt een werknemer na een oproep alsnog afgebeld, dan moet dit binnen vier dagen voordat de werknemer ingeroosterd is gebeuren. Doe je dit pas later, dan heeft de werknemer toch recht op loon over de periode waarvoor hij opgeroepen was. Deze regels gelden direct per 1 januari 2020.

Werken er (veel) oproepkrachten in jouw bedrijf, dan is het dus goed om hier nu al onderzoek naar te doen. Het oproepbeleid en systeem van oproepen dient in ieder geval op de schop genomen te worden. Heb je vragen hierover? Neem dan vooral contact op met de helpdesk!

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Contracten

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×